11. prosince 2013

odrazy muzejních skeljak se sedělo na trůně v Čechách
během třicetileté války
 


Program pro děti je součástí cyklu Panovníci na českém trůnuhttp://www.hanakovarikova.cz/vikendy_pob.html

12. 1. 2014

Časově a v souvislostech přímo navazuje na program Ferdinand tyrolský
http://hanakovarikova.blogspot.cz/2013/04/nedele-pro-deti-ferdinand-tyrolsky.html

Tato neděle je určená starším dětem a zejména těm, které mají rády historii a ve škole jim nestačí učebnice. Dále i dětem, kterým utekla možnost zúčastnit se původní verze pro mladší s názvem Tajemný rukopis a slunce pod houbami.
Paměťová osa je vytvořena jmény astronomů a lékařů prostřednictvím jejich vazeb na panovníky a jejich vztazích k rukopisu.
 
  
Obsahově program zasahuje do širších evropských souvislostí. Prostřednictvím skel se děti seznámí se skutečnými důsledky války a způsobem jejího zobrazování.
V pozadí programu se ponese příběh Tajemného rukopisu, jež bude i výtvarným výstupem. Vzhledem k výrobě knihy, která se bude lišit od původní verze programu detaily a formátem- ve výsledku tedy drobnými úpravami, nedoporučuji Odrazy muzejních skel pro účastníky původní verze pro mladší děti.
21. listopadu 2013

podivuhodná hračka


Tematický den spojující prohlídku Náprstkova muzea s výrobou originální figurky a zvířátka nebo pazvířátka. Okouzlení během návštěvy muzea a tvůrčí práce v ateliéru přinese trumfy 
ve hře s robotickými hračkami.

http://www.hanakovarikova.cz/vikendy_praha.html


Nový program pro děti od 8 let s kutilskou duší, který přináší údiv a radost současně.


29. října 2013

Tajemný rukopis a slunce pod houbami


Tajemný rukopis a slunce pod houbami podruhé 8. 12. 

aneb nikdy neříkej nikdy.  Program se uskuteční pouze při naplnění spodní hranice 5 dětí. Přihlášky probíhají do středy 4. 12. Ráda bych si takto před vánoci dala i dárek, sice odhlášením dítěte dva dny před akcí (v pátek dopoledne) vedoucí k nenaplnění kurzu by šlo ruku v ruce s odvoláním akce a navazující možností, že ostatní účastníci mohou odjet na víkend mimo Prahu. Z mé strany je to na jedné straně risk, nicméně přirozená nutnost. Děkuji za pochopení. 


Tajemný rukopis a slunce pod houbami

24. 11.je nový listopadový program pro děti od 9 let. 


Podivný název si zamlouvá ponechat část tajemství až na neděli a v indíciích jen naznačit, někomu málo, někomu více:

1. na dotek ke kabinetům Ferdinanda Tyrolského a Rudolfa II. - vzpomínky a návaznosti

2. autor neznámý - věk nečitelný 
3. skvost, originalita - to jediné se cení, nad tímto zůstává rozum stát
4. manuskript - chybičky a škrty nesou punc původnosti

Program začíná motivační návštěvou v Muzeu hlavního města Prahy (navštívit jakékoliv muzeum jednou prostě nestačí). Tentokráte vstoupíme levou nohou do sálu renesančního a pravou do barokního.
V ateliéru vznikne autorská kniha. Na vybraných listech se děti naučí princip prořezávaných listů knih 3D. Na jiné listy vloží vytištěná slunce pod houbami, čeká je tedy práce s tiskařským strojem, na dalších si vypíší ruku při kaligrafických opisech, zaměstnají nůžky před lepením koláží z renesančních botanických ilustrací.
Kniha může být jednak krásným dárkem, tak i nedopsanou knihou, stále upravovaným manuskriptem. Přimlouvám se k prvnímu, tj. okouzlit druhé. Během popisu věcí uvnitř knihy by určitě došlo i na to druhé. 
Domnívám se totiž, že rčení zabít dvě mouchy jednou ranou nepředpokládá dvě smrti v týž moment, ale zahrnuje časový sled událostí. Netýká se nakonec ani smrti jako takové. S největší pravděpodobností se jí to vůbec netýká a moucha s tím nemá co dělat. Krejčíkovy rány využívají šťastné sedmičky.
Kniha, se kterou se děti seznámí, zanechá otázky pojící se k ní nezodpovězené. Osobně jsem tomu velice ráda a vzpomenu-li svůj způsob vyjadřování, šlo by to proti mé přirozenosti vůbec se dobrat konce. Zodpovězené otázky otevírají další tři. Je to svízel, květina, která svírá pěsti nebo odvrací zrak všem zúčastněným. Přesto to je cesta nádherného dobrodružství.


K programu platí obecné pod odkazem:  http://hanakovarikova.cz/vikendy_praha.html.

Maximální počet účastníků je 8, vzhledem k okolnostem se program uskuteční pouze jednou.
Na přihlášené děti se těším a doufám, že byl  termín zvolen správně.14. srpna 2013

Vykopávky v lumbeho zahradě

Vykopávky v Lumbeho zahradě- 14. 9. 2013
Vykopávky v Lumbeho zahradě- po druhé, 13. 10. 2013

Program seznámí děti s nejstarším pohřebištěm na Hradě

Neděle snoubí, jako vždy, cestu na probírané místo a výtvarnou práci v ateliéru.
Konkrétně jde o podrobné seznámení s místem přes několik vybraných hrobů, které názorně ukazují pohřební předkřesťanské zvyklosti, ale zejména obsahují skvostné dobové šperky jak českého tak moravského původu. Děti se je naučí pojmenovat a identifikovat.
Vlastní výtvarná práce spočívá ve svázání archeologického bloku vykopávek z let 1971- 1976, z nichž pocházejí vybrané hroby. Informativně a textem odkazuji na vykopávky dřívější i pozdější, ty budou zaznamenány mimo vybrané roky.
Koncepce programu bude vedena v očekávání Katalogu pohřebiště a nálezů, který má být letos odevzdán do tisku. Mám velikou radost, že jsem se prolouskala dostupnými archeologickými zprávami před jejím vydáním, aby si děti, až jim rodiče knihu zakoupí, mohly samy doplnit chybějící, či dokreslit šperky ( Některé zařazuji typově, ne konkrétně, jelikož je nyní není možné dohledat z důvodu výše uvedeného). Některé nálezy mohou děti vidět na výstavě Příběh PH ještě před vydáním knihy ( Jít na tuto obsáhlou výstavu s konkrétním cílem je lepší než tápat, a prosila bych, aby se uskutečnila po programu).

Počet účastníků je omezen 8, lze se již přihlašovat.

O nedělích více na:
www.hanakovarikova.cz 


13. srpna 2013

Dita se prošívá do snů

Co jiné oči zavírají a nepouštějí na světlo, co jiná pusa v úleku nevypoví, protože se bojí uhranutí, co se jiné ruce v ostychu zdráhají chytit, to je jí vlastní. Je Dita princezna Ateh?


Fiktivní rozhovor s kouzelnicí:
Jste, kouzelnice, princezna Ateh?

Ku.

Věděla jsem to.

Druhý fiktivní rozhovor s kouzelnicí:

Jste, kouzelnice, Hefaistovou dcerou narozenou ve zlaté Afroditině síti?

Ku.

Děkuju. Tušila jsem to.

Nestává se často, aby Věci, na první pohled viděné, nutily naše oči šmejdit a setrvávat dlouho ve všech koutcích a záhybech na tom, co právě vidí a zdráhají se uvěřit. Tuhle moc má to, co je zakázané, tabu, něco za plotem, stíny za zamlženým okýnkem a také Ditiny panenky.
Očarovaly mě. Připomněly mi jednu z porcelánu, jež po předání spadla a bylo po ní. Panenky, jejich jedinečnost, chvějivá krása, nezopakovatelnost se s největší pravděpodobností rodí v neuchopitelné chvíli, kdy jiné padají. Panenky mezičasu. V tom je jejich neuvěřitelná podmanivost. Jsou to figurky Skálovského, Švankmajerovského typu, kouzelnicí stokrát prošité, otočené, potetované skvosty. Panenky v podobách Nepanenek.
Nepapenky.
Jak se bude lišit hra s panenkou sériového typu s vymodelovanými typy obličejových šklebů vedle Ditiny panenky se třetím okem haterie? Třeba vůbec. Na první pohled.
Na omak je kouzelničina měkká, tulí se do sebe. Napadá mě, že by se dítě třeba inspirovalo, snad by taky něco takového svedlo, za pokus to stojí. Pokud se to nepovede, což je nanejvýš pravděpodobné a zjistí, že ani druhou stejnou nelze koupit, prohloubí se vztah. Nepanenky mohou prožít podobné osudy jako Hadrová Ančka. Výpravy za dobrodružstvím představ.
Mít panenku- běžné sériové miminko je pocit neustálého tetelení se po jeho očistě, po výměně pleny, jak se to při pohledu na hry s panenkami nového typu děje. Obchod nabízí dětem nové a nové doplňky, které jsou pro nemluvňátko nezbytné. Jde o pěstování vnějšího obrazu a vztahu. Má-li potom dítě mávnutím proutku naháčka bez propriet, je ztraceno. (Předchází-li toto výchově v rodičovství, -A jaj!)
Mít panenku nepanenku znamená dívat se, prohlížet se vzájemně a dlouho, cítit se trochu nesvůj. Nepanenka nežádá nic nového, svou divností otevírá dveře intimity.
(Má-li všité cukrové srdíčko- Neví se.)
Jde o proces chočení lišáka. Ne o vztah budovaný na třetím elementu, který je vždy vrtkavý a má lví podíl na krachu, naskytne-li se něco lepšího.
Zkuste se schválně na nepanenky zblízka podívat ve www.parazit.cz. Jsou vzácné. Půjdete-li, nebudete vlastně vědět, jaká tam právě přebývá a to je další plus. Jeden nikdy neví, koho potká.
Jak se hry s touto panenkou zmocní vaše děťátko, může být zajímavé. Pěkný odkaz na video od malých holčiček je též na facebooku Parazitu. Je perfektní, je to čirá radost.

Nebo se nabízí http://www.dr-laborator.blogspot.cz10. července 2013

lidová slovesnost

Téma pro Evinu skupinku domácích školáků na školní rok 2013/14.
150 minut výuky 1x týdně na Žižkově, Praha 3.
Maximální počet 11 dětí.
Lidová slovesnost, hry, kratochvíle
se zvláštním zřetelem k dvojímu výkladu


Konkrétně jde o:
V přeneseném významu věci zapamatování hodné, nošené ústy prostým obyvatelstvem, vědomě i bezděky upravované. Sběratelé, okouzleni, ale též z národních potřeb, zejména
v 19. století, je zapsali a tak trochu převyprávěli.
(Hanko, (nemyslím sebe), ale tebe, nebožtíku, který jsi mně stejně milý, jako Erben.)
Pořekadla, pranostiky a přísloví, která souvisí s potřebou sdělit si mezi sebou své zkušenosti s přírodou a mezilidskými vztahy, náboženské mýty, pověsti, vyprávění ze života, pohádky a povídky, lidové pověry.
Kramářské a jarmareční písně.

Cílem je:
Pootevřít si nová vrátka k četbě.

Prostředky:
Knihy (kroniky, básně, pohádky, báje), citace, obrázky, objevy z muzeí, práce v grafické dílně a další, které mě napadnou (zcela jistě).


5. června 2013

anatomie dítěte

Anatomie Jáchyma podle ...:


pod kůží Jáchyma

je to samé, co pod mojí. Hlouběji jsou zásadní i nezásadní odlišnosti. Stojí za zaznamenání. Krajiny, které pro nás tlučou, dýchají, škrundají, pracují a schovávají se. Zůstávají zarostlou zahradou.

3. června 2013

newsletter

- a doufám, že si mě nesmažete z paměti. ( Kdyby z toho newsletteru, ... budiž ).
S pozdravem

Hanka Kováříková.P.S. A je toto možné i sdílet, děkuji, protože jsem určitě někoho zapomněla obeslat. Přihlásit se je snadné, http://www.hanakovarikova.cz/. 

29. dubna 2013

Hrdličkovo muzeum člověka


Nedělní program do jednoho z nejkrásnějších malých muzeí, které zůstává opomíjeno. Možná protože neleží jako na dlani turistických cest a navíc v zastrčné, skoro zarostlé části Prahy, kam člověka přiblíží jen nemocniční autobus, nebo kam lze ve všední dny projít zadní brankou botanické zahrady, což každý neví... 

Dovolím si předeslat, že se jedná o antropologické muzeum, tudíž obsahuje exponáty z této oblasti lidského poznání. Při způsobu vedení mých programů nemám v úmyslu jakýmkoliv způsobem mlžit či zakrývat dětem oči, nebylo by to ku prospěchu věci. Důvod je prostý- nic, co by děti nemohly vidět, zde nenacházím.

V ateliéru se děti věnovaly práci na grafickém listu na základě kreseb pořízených v muzeu, průběžnému zápisu do bločku a tričku, které svléklo člověka z kůže.
(Je nanejvýše pravděpodobné, že při opakování programu budou dělat děti něco zcela jiného.)


Program určený dětem neroztěkaným, bystrým a přirozeně zvědavým.

Věková hranice je 8 let a max. počet účastníků je 8.

Bližší informace Stránky.


15. dubna 2013

Erben v zápisníčku

neděle pro děti od 8 let

Obrázky Erbenových básní, pohádek a písní ve vlastnoručně vyrobeném sešitku. 


Pro výtvarně literární neděli platí vše, co najdete na odkazu Víkendy.
V pozdních odpoledních hodinách budou účastníci malými znalci života a díla KJE a s dovolením se rozloučíme u hrobu našeho zájmu, za tichého souhlasu pana Kostlivého.
Připomínkou zůstane dětem bloček s texty a vlastními grafikami.
Den je vhodný pro děti, které si užívají vyprávění a rády něco kutí.


Ferdinand tyrolský


Ferdinand Tyrolský, Filipina Welserová, letohrádek Hvězda, zámek Ambras, Březnice. Plesy, hodokvasy, turnaje, sbírky a jiné.


První letošní program pro děti ze stávajícího cyklu Panovníci na českém trůnu, bude obohacen šlechtici, kteří sice na trůn neusedli, nicméně po sobě zanechali nesmazatelnou památku a zapsali se do našeho kulturního dědictví.

Program se koná 7. 4. 2013 od 10 do 18 hodin a je vhodný pro děti zvídavé a zručné (hranice 8 let je individuální, schopnost psát je v tomto ohledu směrodatná, po domluvě lze připravit text k vystříhání). Báječné by bylo, aby se děti studiem k danému tématu nepřipravovaly. Místo setkání: Muzeum Hl. města Prahy. Práce v ateliéru bude zahrnovat mimo jiné výrobu nástěnných hodin s ciferníkem a trochu tajemství navíc, které si dovolím neprozradit. Jinak obecně platí vše, co uvádím http://www.hanakovarikova.cz/vikendy_praha.html .