12. června 2018

Reference


K tomuto jen krátce; 
Jelikož v tomto prostoru ztrácejí slova na váze, ponechávám zde pouze první referenci z roku 2009, která je nadále motivují zejména pro mě. Bude-li mít kdo potřebu o kurzech referovat, nejlepší formou jsou bezesporu reference osobní, stejně tak probíhají i mé lekce. Snažím se vzdělávat, ne pobavit, proto vždy nejdu s dětmi po dláždění, ale bohužel i v trní a nejlépe to víme my sami, kteří jsme v hodinách přítomni. O nás jde. Popisy dění, stalosenestalose, bylonebylo jsou pouhé odlesky, zbytečné mělnění a i snad ztráta času. Snažím se, aby lekce za něco stály, aby nebyly promarněným časem- to jediné mohu potvrdit. A že takový způsob nevyhovuje každému, je více než pochopitelné, je to přirozené; A že jsou zase děti, které moje hodiny baví, je skvělé. 
          1.
Jako ředitel školy, kde byla část programu pilotně ověřena v minulém školním roce, mohu odpovědně konstatovat, že odborná erudice, entuziasmus a zvolené metody paní Kováříkové jsou zárukou efektivního projektového vyučování v průřezových tématech ŠVP. Důkazem toho jsou nejen zveřejněné výukové objekty na našem webu, ale především celá řada mailů od zákonných zástupců žáků. Projekt paní Mgr. Kováříkové mohu doporučit jako jeden z nejlepších pro oblast etické výchovy k historickému a kulturnímu povědomí žáků. Pokud by se některé principy mohly realizovat i prostřednictvím dalších učitelů, nepochybně by šlo o významný přínos k změně myšlení a práce učitelů na I. a II. stupni.

Milan Hausner

ředitel Základní školy, Praha 3, Lupáčova