1. září 2017

Dílna 9+

nabízí tematické celky z dějin umění, literatury a historie.
Je určena zvídavým, šikovným a pozorným dětem od 3. do 9. třídy. Praxe dílny ukázala, že schopnosti dětí jsou věkem skoro neměřitelné a tudíž věková hranice původních 11 let je individuálně konzultována se zájemci o kurz. Více o začátcích tohoto kurzu:
Dílna 
Jedná se o cyklus 12ti tematických lekcí, které se do hloubky zabývají vybranou látkou. Téma se vždy v novém cyklu mění.
Promítání, různé výtvarné techniky. 
Rodičům je po každé lekci zasílána zpráva o probírané látce s poznámkami pro bezprostřední zpětnou vazbu.

12 lekcí, 150 minut, 4900 Kč

9. cyklus
Grafika a deník 7. 
začne v 7. října
téma: Obrazy a legendy, podivuhodné příběhy
8. cyklus
Grafika a deník 6. 
začne v únoru 2021

7. cyklus
Grafika a deník 5.

Kurz se uskuteční při minimálním počtu 6 dětí, předpokládaný čas je pondělí odpoledne, či čtvrtek odpoledne- bude domluveno až se zájemci.
1. setkání předpokládám na konci září. 
12 lekcí, 
4900 Kč


téma: 
19. století na Olšanských hřbitovech II.       Malíři a sochaři (zejména)

6. cyklus
Grafika a deník 4.
od 4. 2. 2020 nově 12 lekcí, 4900 Kč

téma: 19. století na Olšanských hřbitovech I.
galerie ZDE

obsazeno5. cyklus
Grafika a deník 3.
od 1. 10. 2019 nově 12 lekcí, 4900 Kč

téma: Život kolem a v slavných obrazech

zápis ukončen

galerie ZDE


4. cyklus
Grafika a deník 2.
od února 2019
zápis ukončen3. cyklus
Grafika a deník
od 11. 10. 2018
zápis uzavřen (s poměrnou cenou lze nastoupit nejpozději 18. 10.)
galerie s obrázky ZDE


  • Práce na výrobě vlastní vázané knihy s ilustracemi vytvořenými různými grafickými technikami, kolážemi, výšivkami, doplněnými přípisky, poznámkami, či fotografiemi.
  • Výstupem není deník psaný podle šablon dnů a týdnů, ale osobní kniha.
  • Každé setkání spojuje přednášku s prezentací o jednom českém umělci 20. století. Prezentace je anotací k výtvarné práci na knize. 

výstup vázaná kniha
2. cyklus
20. století, výtvarné styly v časovém leporelu
od 1. 3. 2018 

obsazeno
galerie s obrázky ZDE  • Cílem kurzu je získání znalostí o základních stylech výtvarného projevu ve 20. století.
  • Promítání, výtvarná práce.
výstup leporelo


1. cyklus
Starověké Řecko formou osobního cestopisu
galerie s obrázky zde

od 5. 10. 2017

obsazeno


  • Cílem kurzu je získání znalostí o předložených „nalezištích“ (Thera, Knossos, Serifos, Brauron, Mykény, Naxos, Milos, SamothrákyFaistos, Erechteion) přes příběhy, které budou dětem předloženy z oblasti archeologie, mythologie, či z dějin umění ve spojení s geografickou mapou.

výstup blok