1. září 2017

Čtvrteční dílna

je určena zvídavým, šikovným a pozorným dětem od 3. do 7. třídy

nabízí tematické celky z dějin umění, literatury a historie.
maximální počet 10 dětí

Jedná se vždy o cyklus deseti tematických lekcí, které se do hloubky zabývají vybranou látkou. Téma se v průběhu roku v novém cyklu mění.

9.00- 11.30
číslo účtu: 2048789193/0800

pozn.: Věk je u dětí obecně uznávanou směrodatnou veličinou, která je v tomto případě proměnná především ve vztahu k zájmu dítěte o věc.

promítání, různé výtvarné techniky včetně grafiky

Rodičům je po každé lekci zasílána zpráva o probírané látce s poznámkami pro bezprostřední zpětnou vazbu.


3. cyklus
Grafika a deník
od 11. 10. 2018

9.00- 11.30
cena 4060 Kč


číslo účtu: 2048789193/0800
zápis uzavřen (s poměrnou cenou lze nastoupit nejpozději 18. 10.)
galerie s obrázky ZDE

  • Práce na výrobě vlastní vázané knihy s ilustracemi vytvořenými různými grafickými technikami, kolážemi, výšivkami, doplněnými přípisky, poznámkami, či fotografiemi.
    Výstupem není deník psaný podle šablon dnů a týdnů, ale osobní kniha.
  • Každé setkání spojuje přednášku s prezentací o jednom českém umělci 20. století. Prezentace je anotací k výtvarné práci na knize. 

výstup vázaná kniha
2. cyklus
20. století, výtvarné styly v časovém leporelu
od 1. 3. 2018 

obsazeno
galerie s obrázky ZDE  • Cílem kurzu je získání znalostí o základních stylech výtvarného projevu ve 20. století.
  • Promítání, výtvarná práce.
výstup leporelo
1. cyklus
Starověké Řecko formou osobního cestopisu
galerie s obrázky zde

od 5. 10. 2017

obsazeno


  • Cílem kurzu je získání znalostí o předložených „nalezištích“ (Thera, Knossos, Serifos, Brauron, Mykény, Naxos, Milos, SamothrákyFaistos, Erechteion) přes příběhy, které budou dětem předloženy z oblasti archeologie, mythologie, či z dějin umění ve spojení s geografickou mapou.

výstup blok