1. září 2017

Čtvrteční dílna

nově od podzimu 2019 v úterý! 9.00- 11.30


nabízí tematické celky z dějin umění, literatury a historie.
maximální počet 8 dětí

Dílna je určena zvídavým, šikovným a pozorným dětem od 3. do 8. třídy. Praxe dílny ukázala, že schopnosti dětí jsou věkem skoro neměřitelné a tudíž věková hranice původních 11 let je individuálně konzultována se zájemci. Více o začátcích tohoto kurzu:
Dílna Jedná se vždy o cyklus deseti tematických lekcí, které se do hloubky zabývají vybranou látkou. Téma se v průběhu roku v novém cyklu mění.

pozn.: Věk je u dětí obecně uznávanou směrodatnou veličinou, která je v tomto případě proměnná především ve vztahu k zájmu dítěte o věc.

promítání, různé výtvarné techniky včetně grafiky

Rodičům je po každé lekci zasílána zpráva o probírané látce s poznámkami pro bezprostřední zpětnou vazbu.


5. cyklus

Grafika a deník 3.
od 1. 10. 2019 nově 12 lekcí 4900 Kč
číslo účtu: 2048789193/0800


4. cyklus
Grafika a deník 2.
od února 2019
zápis ukončen
3. cyklus
Grafika a deník
od 11. 10. 2018


zápis uzavřen (s poměrnou cenou lze nastoupit nejpozději 18. 10.)
galerie s obrázky ZDE

  • Práce na výrobě vlastní vázané knihy s ilustracemi vytvořenými různými grafickými technikami, kolážemi, výšivkami, doplněnými přípisky, poznámkami, či fotografiemi.
    Výstupem není deník psaný podle šablon dnů a týdnů, ale osobní kniha.
  • Každé setkání spojuje přednášku s prezentací o jednom českém umělci 20. století. Prezentace je anotací k výtvarné práci na knize. 

výstup vázaná kniha
2. cyklus
20. století, výtvarné styly v časovém leporelu
od 1. 3. 2018 

obsazeno
galerie s obrázky ZDE  • Cílem kurzu je získání znalostí o základních stylech výtvarného projevu ve 20. století.
  • Promítání, výtvarná práce.
výstup leporelo
1. cyklus
Starověké Řecko formou osobního cestopisu
galerie s obrázky zde

od 5. 10. 2017

obsazeno


  • Cílem kurzu je získání znalostí o předložených „nalezištích“ (Thera, Knossos, Serifos, Brauron, Mykény, Naxos, Milos, SamothrákyFaistos, Erechteion) přes příběhy, které budou dětem předloženy z oblasti archeologie, mythologie, či z dějin umění ve spojení s geografickou mapou.

výstup blok