12. listopadu 2016

Grafika a deník

Dílna pro dospělé
Cyklus dílen nese podtitul Poznej sám sebe a nabízí ojedinělou příležitost jak strávit volný čas. 
Grafika jako experiment. Experiment s překvapením. Experiment, který běžný život obvykle, z pochopitelných příčin, postrádá a překvapení, kterým by rád dával přívlastky milá.

Dvacet hodin práce na výrobě vlastní vázané knihy s ilustracemi vytvořenými různými grafickými technikami, kolážemi, výšivkami, doplněnými přípisky, poznámkami, či fotografiemi. Výstupem není deník podle šablon, ale jedinečný deník- Dílna hledá techniku, která nejlépe zaznamená to, co je potřeba zaznamenat. Překvapením může být i to, že pozmění téma záznamu a povede ruku jiným směrem. Každé setkání spojuje přednášku s prezentací s motivy dějin výtvarného umění,
která je anotací k tématu, a výtvarnou práci na deníku.

Čtyřhodinové bloky 

Cena celého cyklu 7000 Kč, zahrnuje veškerý materiál. (1400 Kč za jeden blok).

Vzhledem k specifičnosti tématu je dílna nabízena pouze na klíč, pro externě vytvořenou skupinu minimálně 6 osob. 

Přihlášení do newsletteru ZDE