5. září 2018

Nedělní dějiny, termíny a témata 2018/19


1. pololetí 16. 9., 14. 10., 4. 11., 2. 12., 13. 1.

motto: Co byste měli vědět o -, ale jisté to není. (Všední den, Maria Baumgartner)

Podrobně o programu, ceně apod. ZDE
Výstupní galerie s obrázky ZDE

16. 9.
O Leonardovi  obsazeno

čtení L poznámek, obrazy, technika, doba- souvislosti
výroba knihy podle L (měření těla, vystřihánka apod.), suchá jehla
návštěva galerie, či místa- bude upřesněno podle počasí


28. července 2018

Hra č. 2 a její herní plány

= kresebné a fantazijní rozcvičky pro všechny kurzy od září 2018.

Pravidla: 
Nová těla, nové tvary, prostředí- ostrov a k tomu nová jména. 
Sběr a skládačky.
1 velký formát- zoologická a botanická mapa.23. května 2018

Kurzy od září 2018/19

s motivy dějin výtvarného umění

ve výtvarné dílně ZŠ Perunova Praha 3

jsou určené pro tvůrčí děti, které se dokážou ve výtvarném světě zapomenout,


které baví poslouchat příběhy a které vědí, co znamená respektovat pracovní prostor druhých. 
Třetí které považuji za nejdůležitější. Druhé je z velké části v mé režii, první předpokladem vzájemného obohacení a smysluplně stráveného času. 


Kurzy nadále povedu sama, vyplývá to nejen z obsahové náplně programů, ale i z prosté příčiny, že se v této oblasti znám a jinam se vydat nechci. Více o tom piampapa.


Přijímám závazné přihlášky na všechny kurzy, hanakovarikova@gmail.com.
Pozornost, prosím, věnujte pondělní změně!
V následujícím školním roce dojde zpřítomněním k mírnému navýšení ceny.
Lze se přihlásit do newsletteru ZDE


Permanentně platí, že pro skupinu minimálně 8 dětí lze vytvořit program na klíč s tematikou dějin umění, či literatury. Maximální počet dětí ve skupině je 10 (minimum 8).


Specifikaci jednotlivých kurzů, včetně jejich ceny a jejich historie, najdete 
pod jejich odkazovými názvy.
+
Všechny skupiny budou vytvářet plachty s názvem Moje sbírka 2. podle mojí sbírky 2., která vznikne 
v průběhu prázdnin. Kamenná hra skončí 13. 6. 2018, nová začíná.


1. Úterní ateliér /alternace pondělního ateliéru 2017/18 1.- 5. třída 
16.30- 18.30
3 x 10 tematických lekcí v roce

Probíhá zápis na 1. cyklus, 1. lekce 11. 9.Podivné obrazy
(Přihlašování probíhá vždy nově po 10 lekcích, téma se nikdy neopakuje.)
nově 
2. Středeční dílna   Grafika a deník 11+  
16.15- 18.45
15 setkání
časovou alternativou pro vytvořenou skupinku je i čtvrtek dopoledne

(probíhá zápis1. lekce 19. 9.)

Dílna je určena pro větší děti, které mají velmi kladný vztah k výtvarné práci a rády pracují 
na vlastních projektech.

Dílna nabízí práci na výrobě vlastní vázané knihy s ilustracemi vytvořenými různými grafickými technikami, kolážemi, výšivkami, doplněnými přípisky, poznámkami, či fotografiemi. 
Nechybí zavedené promítání s motivy dějin výtvarného umění v podobě medailonků umělců za účelem vytváření kulturního přehledu.

Kurz vychází z Grafika a deník.


3.  Středeční dílna dopoledne 
9.00 - 11. 30 (uzavřená skupina domácích školáků)


4. Nedělní dějiny umění vyprávěné v příbězích 11+
10 celodenních programů v roce.
10.00- 18.00

Vzhledem k náročnosti a domnívám se i k výjimečnosti programu, ale také z důvodu, že některé děti docházejí již po několik let, jsem navýšila věkovou hranici na 11+.
Čas ukázal, že program ve své podstatě vyhledává studijní typy, které dokáží usouvztažňovat získané poznatky, nebo děti, které si uvědomují svou přirozenou jedinečnost.
Účast mladších dětí je možná po dohodě, nijak je nevylučuji, mnohé se úspěšně zúčastnily, podmínkou je jen schopnost soustředit se, jenž k sobě přirozeně přidružuje další. Pro tyto šikovné děti je pak účast na programu velmi motivující a ze zkušenosti vím, že pro starší děti, ale i pro mne, jde o milé překvapení.

Program, který se vydal po užší cestičce na přelomu roku, dnes zaručuje příchozím dětem využití jejich tak cenného času v plné šíři tím, že nejsou rušeny výstřelky nevhodného chování. Z této pěšinky sejít nehodlá, i kdyby měla zarůst, což se může stát, cestičkám se to dokonce stává často. 

Formát postupného rozšiřování vědomostí zaručuje, že se témata z minulých let neopakují.


16. 9., 14. 10., 4. 11., 2. 12., 13. 1.


Obrázky z historie programů:

úterý ZDE
středa ZDE
neděle ZDE

hanakovarikova@gmail.com
______________________________________________________________________________

5. Grafika a deník 


program pro skupinu dospělých a pedagogů na klíč


25. dubna 2018

5. 6. grafický workshop


Workshop je určen pro tvůrčí děti, ale i pro rodiče s dětmi, pro dospělé, či studenty, kteří si chtějí zkusit práci 
se satinýrkou a camerou lucidou

Zároveň je workshop míněn jako rozloučení se školním rokem.

Cena za osobu 350 Kč, rodič + 1 dítě 650
16.30- 19.00
ZŠ Perunova, Praha 3

Přijímám přihlášky, platby, prosím, až po výzvě.
číslo účtu: 2048789193/0800

20. dubna 2018

Rekapitulace roku

může mít mnoho podob. Může se upnout na škobrty, ale záměrně nechce. Může udělat přesný opak, ale neudělá to ze stejného důvodu. Do třetice papouškující slovo nezopakuje. Položí jen na zem koberec zhotovený nahodilým číselným řazením, po kterém se šlo, jenž probleskuje paradoxně tmou, kde nebyla a bílými místy, která nebyla bílá. Je zkrátka barevný.
Rekapitulace zcela jistě, mimo tento prostor, bude vycházet z mnoha odlišných stran skrze zážitky, jež ji obarví různými valéry a bude pak možné utkat druhý koberec. Zatím je bílý, prázdný. Pro každého ale není A černé. Každý nechodí v šedé ze stejné příčiny. Budu-li opravdu trvat na barevné referenci, bude nereferující. Realita nicméně nějakou vyžaduje a nabízím pro ni místo pod kobercem. Není horší, než to nad ním, naopak, váha toho místa může mít dokonce větší účinek. Stačí maličkost. Projít se po celém koberci a napsat mi. Ve skutečnosti ovšem nebudete psát mně, při zdravém rozumu vím, o co po celý rok šlo a jaké to bylo, ale všem, kteří se na toto místo dostanou. Bude to tu potom třeba jako náměstí, jako veřejný prostor... Přesto- Prosím o text, který bude možné bez úprav s podpisem, či s pseudonymem jen vložit níže, od přímého účastníka, či od rodiče. Nabídka svědčí o tom, že jsem připravená tkát barevně.


15. února 2018

Život a dílo Jaroslava Horkého

čili 
o stvoření člověka s předem definovanými dovednostmi a vlastnostmi.
Z lekcí dada v rámci 20. století na kanapi času (a něco navíc).