16. března 2020

Kurzy 2020/21

KURZY JSOU POZASTAVENY Z DŮVODŮ XY

AKTUALITY

Prosím, pozor! Byly zrušeny stránky www.hanakovarikova.cz včetně newsletteru. Doména je přesměrována na tento blog. Veškeré informace budou posílány pouze klasickým e-mailem. Důvod byl prostý, odstranění zbytečného prostoru a postupným mazáním adres i zúžení okruhu adresátů na skutečné zájemce o lekce. Aktuální kurzy bude možné najít v aktualitách, či kontaktem.


Ateliér 6-9, úterý 15.30 - 17.30, 1. lekce 15. září obsazeno


Dílna 9+, čtvrtek 12.10 - 14.40, 1. lekce 24. 9. obsazeno

Nedělní lekce dějin umění 11+, 
galerie ZDE
20. 9. obsazeno
18. 10. vzhledem k okolnostem zrušeno
22. 11. vzhledem k okolnostem zrušeno
29. 11. EXPERIMENT s krásnými obrázky obsazeno 
6. 12. EXPERIMENT s krásnými obrázky II. probíhá zápis
13.12. téma bude upřesněno

31. prosince 2019

Nový cyklus Grafika a deník 4. pro 10+

19. století na dlani Olšanských hřbitovů, literatura trochu jinak

podtitul- učím se básně, maluji krajinky nejen v plenéruKurz začíná 4. 2. 2020

12 setkání 12 x 150 minut, úterý 9. 00 - 11. 30 hodin
4 900 Kč

obsazeno

Obecně o kurzu tohoto typu se dočtete ZDE

Z textu vyjímám zejména, cit. Vzhledem k obsahové, tak i k náročné praktické části ateliéru předpokládám u zájemců kladný vztah k výtvarné práci, ke psaní, pečlivost a permanentní chuť vracet se k začatému. Kurz u účastníků předpokládá respektování pracovního stolu druhých v nejširším pojetí slova.

Pro představu o výtvarné práce, která kurzy doprovází poslouží galerie s obrázky ZDEZDE nebo ZDE


21. listopadu 2019

Workshop pro dospělé Grafika a deník 26. 11.

první setkání z cyklu, který skončí v dubnu (měsíční perioda).

obsazeno 

Téma: 

a/ Řecko se zaměřením na lodní cestu z Pirea do Pirea 
b/ + nutné vyprávěcí odbočky s tematikou dějin umění

Na konci budete mít v ruce svázanou knihu s poznámkami a grafikami a doufám, že si užijete ostrovy a také sebe.

úterky 12. 45- 15. 45

Osnova setkání se drží kurzu:1. setkání     26. 11. KYKLADY (úvod- 10 zastavení)
2. setkání   7. 1.   VENUŠE (ideál)
3setkání   4. 2.   Flóra  (legendy)
4setkání  10. 6.  Naleziště (Euripidés- Ifigénie, Brauron)
5. setkání      24. 6.  Vazba a posvátné místo


11. září 2019

Neděle s dějinami umění podzim 2019/ jaro 2020


Téma: Obrazy známé i neznámé v netušených souvislostech.
motto: Za A/ vidět. B, C, D je čistě individuální.

Celodenní program, 10.00- 18.00, s návštěvou galerie, obědem, výtvarnou prací.

1500 Kč
Obecně o nedělích: ZDE

15. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12., 19. 1., 9. 2., 8. 3., 19. 4. (zrušeno), 24. 5., 7. 6., 28. 6.


Program navštěvují děti s dobrou schopností koncentrace. Jelikož neděle rostly společně s dlouhodobě příchozími dětmi, chtějí se jim i nadále věnovat. Náročnost programu vychází z cíle nedělí, jímž je vytvoření širokého kulturního přehledu. Věk dětí se pohybuje od 11- 15.
Náhledy k tématům z minulého roku: ZDE a ZDE
28. 6.  obsazeno
Výprava za poznáním
Horejc a jeden olšanský hrob


Výtvarná práce venku i v dílně- mozaika7. 6.  1 místo         

Procházka po kubismu II. 
výtvarná práce v dílně ZUŠ Štítného
Muzeum kubismu U Černé Matky Boží, práce bude upřesněna
24. 5.  obsazeno           

Procházka po kubismu 
výtvarná práce v dílně ZUŠ Štítného
kreslení venku, výroba leporela


8. 3.                  obsazeno

Pocity v geometrii IV.

pokračujeme 
znovu Veletržní palác
9. 2.                     obsazeno

Pocity v geometrii III.

2 umělci v 2. patře Veletržního paláce;
Vybírám z a je vybráno Boštík, Blabolilová (ona tam není)
Výroba knížtičky19. 1.                   obsazeno

Pocity v geometrii II.

2 umělci v (bloudím) 2.? patře Veletržního paláce; 
Vybírám z a je vybráno Sýkora, Mirvald
plakát, vlastní abeceda

8. 12.               obsazeno

Pocity v geometrii

3 umělci v (bloudím) 2?. patře Veletržního paláce; Kolářová, Demartini, Kolář
v dílně asambláž, náhoda
10. 11. Jaký obraz to bude?          zápis ukončen

Emil Filla

Veletržní palác, práce v dílně zátiší, grafika


13. 10. Jaký obraz to bude?           obsazeno

Giacometti

Veletržní palác, frotáž- stíny člověka, sádrová skulptura

15. 9. Krveprolití na Chiu                 obsazeno

NG Kinského palác, grafika na motivy legendy O 40 mučednících
28. května 2019

Kurzy od září 2019

Všechny kurzy vycházejí z tematiky dějin výtvarného umění,

probíhají pod hlavičkou www.hanakovarikova.cz a jejich forma se s jedním lektorem (letos již 10 rok) nemění.
Lekce nejsou klasickou "výtvarkou", ve svém mikrosvětě se pokoušejí zastoupit absenci výuky dějin umění na ZŠ formou čistě autorské zážitkové pedagogiky. Obsah lekcí je prezentován promítáním a výkladem. Cílem hodin je vytvářet všeobecný kulturní přehled.


Kresba, malba, grafika, modelování, odlévání, kašírování- a hlavně různé experimenty.

Maximální počet dětí ve skupině je 8. 


Motivační akreditované kurzy pro pedagogy jsou doplňkem, jež vychází z přesvědčení, že výuka dějin umění má smysl. 

Poptávám beze změny děti příliš neroztěkané, respektující prostor druhých, děti, které se rády dozvídají nové věci a které se s chutí zapomenou u výtvarné práce.

Kontakt pro zájemce: Mgr. Hana Kováříková, 604129200
hanakovarikova@gmail.com
číslo účtu: 2048789193/0800

probíhá zápis 


Úterý 16.30- 17.30 
6+ ateliér od 17. 9.
obsazeno
online galerie ZDE

3 tematické cykly za školní rok po 10 lekcích 
1 cyklus 3300 Kč (1 lekce 120 minut)
Více o ateliéru a zejména o jeho historii: ZDE

Úterý  9.00- 11.30  
9+ dílna Grafika a deník  od 1. 10.
online galerie ZDE


12 lekcí 4900 Kč (1 lekce 150 minut)
Dílna je inspirována akreditovaným kurzem pro pedagogy ZDE a proběhne v 5. monotematickém cyklu.
Více o konceptu a minulosti dílen: ZDE

Neděle s dějinami umění v Praze, celodenní program
10. 00- 18.00
1500 Kč
Téma: Obrazy známé i neznámé v netušených souvislostech.

15. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12., 19. 1.
Program navštěvují děti s dobrou schopností koncentrace. Jelikož neděle rostly společně s dlouhodobě příchozími dětmi, chtějí se jim i nadále věnovat. Náročnost programu vychází z cíle nedělí, jímž je vytvoření širokého kulturního přehledu. Věk dětí se pohybuje od 10- 14.
Náhledy k tématům z minulého roku: ZDE a ZDE
Obecně o nedělích: ZDE
Akreditované programy pro pedagogy
Grafika a deník a Dějiny umění vyprávěné v příbězích
budou otevřeny na klíč do skupinu minimálně 6 osob (včetně laické veřejnosti),
uskutečnění se odvíjí tedy od skutečného zájmu příchozích.
O dílně ZDE

24. dubna 2019

Kontakt

Mgr. Hana Kováříková
hanakovarikova@gmail.com
+420 604129200
číslo účtu: 2048789193/0800