16. března 2020

Kurzy 2020/21

L  E  D  E  N   2  0  2  1,  Č.  5,  K U R Z Y  N E P R O B Í H A J Í

Stránky www.hanakovarikova.cz včetně newsletteru jsou zrušeny, doména je přesměrována 
na tento blog. Veškeré informace jsou posílány pouze klasickým e-mailem zájemcům v databázi.  

Aktuální kurzy najdete v aktualitách, či kontaktem. Jiné sociální sítě kurzy nemají.


2021
Ateliér 6-9 úterý 15.30 - 17.30, 
nový cyklus začne podle situace v lednu či v únoru 
probíhá zápis


Dílna 9+, čtvrtek 12.10 - 14.40, 
nový cyklus začne 4. 2. 
probíhá zápis
2021 První lednová neděle bude vypsána podle situace

2020
20. 9. obsazeno
18. 10. vzhledem k okolnostem zrušeno
22. 11. vzhledem k okolnostem zrušeno
29. 11. EXPERIMENT s krásnými obrázky obsazeno 
6. 12. EXPERIMENT s krásnými obrázky II. obsazeno
13.12. Ecce Homo; Ve stopě Cecílie Gimenezové, konečně i návštěva NG obsazeno