28. května 2014

Nová akreditace

Od 10. 5. 2017 nabízím 2 akreditované kurzy MŠMT.

Současné akreditované kurzy postupně ztratí svoji časovou platnost (4/2020). Jednak pro nezájem ze strany pedagogů, pro umělé administrativní oživování znamenající tudíž pro mě již jen ztrátu času, tak i bezesporu mojí vinou, pramalou angažovaností v jejich reklamě. Obávám se, že toto se nezmění. Obsahová část programů je navíc tak proměnlivá, že nelze dostát tomu, co bylo akreditováno například před půl rokem. Proměnlivá je proto, že je navázaná na praxi a nejde o program, jenž se může točit ve stejné podobě, necítím se jako kolovrátek. Neobávám se, že toto se změní. Jednoduše a prostě, kurzy budou, ale nebudou akreditovány. S obsahovou kvalitou kurzů zpráva nesouvisí vůbec. Ale že je taková zpráva zbytečná, si také nemyslím. Cesty jsou různé.


1. DĚJINY UMĚNÍ VYPRÁVĚNÉ V PŘÍBĚZÍCH

Pro pedagogy 1. i 2. stupně s aprobací výtvarná výchova, vedoucí zájmových skupin a výchovné pracovníky. Předpokládám také účast rodičů žáků domácí školy, studentů VŠ. 
Obecně je kurz určen pro zájemce, kteří chtějí zařazovat lekce z dějin umění do své výuky a pokládají to 
za smysluplné.

Kurz je koncipován jako model celoroční osnovy pro ZŠ. 

2450 Kč, 10 hodin přednášek
číslo účtu: 2048789193/0800

2. GRAFIKA A DENÍK

7000 Kč, 20 hodin workshop+ přednášky


Průběžně přijímám přihlášky na oba kurzy, lze je vypsat na vyžádání.