28. května 2014

Nová akreditace


Od 10. 5. 2017 nabízím 2 akreditované kurzy MŠMT.


1. DĚJINY UMĚNÍ VYPRÁVĚNÉ V PŘÍBĚZÍCH

Pro pedagogy 1. i 2. stupně s aprobací výtvarná výchova, vedoucí zájmových skupin a výchovné pracovníky. Předpokládám také účast rodičů žáků domácí školy, studentů VŠ. 
Obecně je kurz určen pro zájemce, kteří chtějí zařazovat lekce z dějin umění do své výuky a pokládají to 
za smysluplné.

Kurz je koncipován jako model celoroční osnovy pro ZŠ. 

2450 Kč, 10 hodin přednášek
číslo účtu: 2048789193/0800

aktuálně 2. 2. 2018:

Kurz představuje v prezentaci výstupy z pedagogické praxe autorky. 

Celodenní program spojený s motivačním workshopem.
9.00- 17.00 (16.30 bez přestávky)
U účastníků se předpokládá základní orientace v dějinách umění a chuť pozměnit hodiny výtvarné výchovy.

Přijímám přihlášky (hanakovarikova@gmail.com), kurz se uskuteční pouze při minimální počtu 8 zájemců.

2. GRAFIKA A DENÍK

7000 Kč, 20 hodin workshop+ přednášky


Aktuální odkaz akreditovaných kurzů je na stránkách MŠMT pod odkazem ZDE.

Průběžně přijímám přihlášky na oba kurzy, lze je vypsat na vyžádání.