28. května 2014

Dospělí a akreditace MŠMT

Akreditované kurzy ztratily svoji časovou platnost (4/2020). Stalo se tak jednak pro nezájem ze strany pedagogů, pro umělé administrativní oživování znamenající tudíž pro mě již jen ztrátu času, tak i bezesporu mojí vinou, pramalou angažovaností v jejich reklamě. Obávám se, že toto se nezmění. Obsahová část programů je navíc tak proměnlivá, že nelze dostát tomu, co bylo akreditováno například před půl rokem. Proměnlivá je proto, že je navázaná na praxi a nejde o program, jenž se může točit ve stejné podobě, nejsem kolovrátek. Neobávám se, že toto se změní. Jednoduše a prostě, kurzy budou, ale nebudou akreditovány. S obsahovou kvalitou kurzů zpráva nesouvisí vůbec, ale že je taková zpráva zbytečná, si také nemyslím.

aktuální


POZŮSTALOST, METAMORFOZA
pátek 4. 11. 2022, 13-18 hodin
2000 Kč (včetně rámu)

Úvod do tématu, práce ve velkém obraze, koláž, zarámování práce.
S sebou ideálně: odstřižky látek, krajek, poznámek

probíhá zápis


1. DĚJINY UMĚNÍ V LEPORELECH

Obecně je kurz určen pro zájemce, kteří chtějí zařazovat lekce z dějin umění do své výuky a pokládají to za smysluplné.
Kurz byl koncipován jako model celoroční osnovy pro ZŠ. 
2000 Kč, 4 hodiny, přednáška


2. GRAFIKA A DENÍK
Cyklus 5x tříhodinových dílen pro dospělé
Cyklus dílen nese podtitul Poznej sám sebe a nabízí ojedinělou příležitost jak strávit volný čas. Grafika jako experiment. Experiment s překvapením. Experiment, který běžný život obvykle, z pochopitelných příčin, postrádá a překvapení, kterým by rád dával přívlastky milá.

15 hodin práce na výrobě vlastní vázané knihy s ilustracemi vytvořenými různými grafickými technikami, kolážemi, výšivkami, doplněnými přípisky, poznámkami, či fotografiemi. Výstupem není deník podle šablon, ale jedinečný deník- Dílna hledá techniku, která nejlépe zaznamená to, co je potřeba zaznamenat. Překvapením může být i to, že pozmění téma záznamu a povede ruku jiným směrem. Každé setkání spojuje přednášku s prezentací s motivy dějin výtvarného umění,
která je anotací k tématu, a výtvarnou práci na deníku.
Tříhodinové bloky 
Cena celého cyklu 7000 Kč, zahrnuje veškerý materiál. (1400 Kč za jeden blok).
Vzhledem k specifičnosti tématu jsou dílny 1, 2 nabízeny pouze na klíč, pro  skupinu minimálně 5 osob. Průběžně přijímám přihlášky na oba kurzy, uskuteční se na vyžádání.