22. září 2016

Ateliér 6-9 let

aktuálně 6-11.

Ateliér nabízí tematické celky z dějin umění. Jedná se vždy o deset tematických lekcí, které se do hloubky zabývají danou látkou. Téma se v průběhu roku vždy mění.

Rodičům je po lekci zasílána zpráva o probírané látce s poznámkami pro bezprostřední zpětnou vazbu. Dokumentační obrázky jsou ukládány pro představu o postupu práce a o průběhu hodiny do společné galerie. Zkušenost ukazuje, že tyto galerie slouží jako inspirace pro pedagogy a proto jsou veřejné, nikdy se v nich nevyskytují tváře dětí. 

10 x 120 minut 
3300 Kč
číslo účtu: 2048789193/0800


Kurz se uskuteční pouze při minimálním počtu 5 dětí, maximální počet dětí je 8.

Pro představu dění namátkové galerie s obrázky:
 ZDEZDEZDE ZDEZDEZDE

2020/21

 první lekce 14. 12. 15.00 - 17.00 (?17.30)
 probíhá zápis

 CYKLUS 15. provede děti světem výtvarného
 umění a výrobou ilustrované knížečky
 + Kresebné rozcvičky, promítání

první lekce 14. 9. 15.00 - 17.00

CYKLUS 15. provede děti světem výtvarného
umění a výrobou ilustrované knížečky
+ Kresebné rozcvičky, promítání

Začne v lednu 2021, pokud to půjde.
Probíhá zápis
                                         

první lekce 15. 9.
obsazeno


CYKLUS 13. provede děti světem umění
antiky III. 
výroba knížky s ilustracemi
+ Kresebné rozcvičky

promítání
2019/20obsazeno
CYKLUS 12. provede děti světem umění
antiky II. 
výroba leporela II. a ilustrace
+ Kresebné rozcvičky   obsazeno
   CYKLUS 11. provede děti světem umění              
   antiky výroby leporela a ilustrace
   + Kresebné rozcvičky
CYKLUS 10. provede děti světem známých obrazů, které by měl každý znát.
+ Kresebné rozcvičky

obsazeno 


2018/19CYKLUS 9. provede děti historií písma a nejstaršími legendami.
Kresebná rozcvička 2 x příběh o psíkovi.

Grafika a práce se sádrou
obsazeno
CYKLUS 8., úterý, seznámí děti s 10 zajímavými obrazy
ve Šternberském paláci tak, aby mohly být svým rodičům průvodci při společné návštěvě místa. 
Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika) Výstup blok či knížka. Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka 2.- plachta 
obsazeno
hanakovarikova@gmail.comCYKLUS 7., úterý. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika) Výstup blok či knížka. Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka 2.- plachta.
1 místo


2017/18
CYKLUS 6., skládaná knížka + A2. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ postupná výroba knížky, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika)
obsazenoCYKLUS 5. , pondělí, Ilustrovaná knížka. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ postupná výroba knížky, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika)
Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka- plachta 
1 místo
 

CYKLUS 4. , pondělí, Hra Moje sbírka- plachta, promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ tematický blok, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika- plachta) + paralelně vznikající krabička 
s exponáty.
Žádné volné místo

2016/17


2
CYKLUS 3. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající tematický blok a tajná krabička s exponáty.
1 místo
CYKLUS 2. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající velký obraz člověka z 1. cyklu po celých 10 lekcí.
Žádné volné místo.

CYKLUS 1. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající velký obraz člověka po celých 10 lekcí.
Žádné volné místo.