22. září 2016

Pondělní výtvarný ateliér

6+ se ve školním roce 2019/20 přesunuje na úterý.
(Nostalgicky a z praktických důvodů se v odkazu drží pondělního ateliéru spoléhaje přitom na čtenářskou gramotnost zájemců a radost chodit a skrývat se v bludišti. Též reflektuje skoro jistou vyhlídku další změny následující rok.) Děkuji za pochopení mé averze odrážet realitu ve virtuálním světě. Považuji to za ztrátu času, jakkoliv za to mohu být bita. 

Ateliér nabízí tematické celky z dějin umění. Jedná se vždy o deset tematických lekcí, které se do hloubky zabývají danou látkou. Téma se v průběhu roku vždy mění.

Rodičům je po lekci zasílána zpráva o probírané látce s poznámkami pro bezprostřední zpětnou vazbu. Dokumentační obrázky jsou ukládány pro představu o postupu práce a o průběhu hodiny do společné galerie. Zkušenost ukazuje, že tyto galerie slouží jako inspirace pro pedagogy a proto jsou veřejné, nikdy se v nich nevyskytují tváře dětí.


16.30 - 18.30 
10 x 120 minut 
3300 Kč


Kurz se uskuteční pouze při minimálním počtu 7 dětí, maximální počet dětí je 8.
číslo účtu: 2048789193/0800

Pro představu práce:

galerie s obrázky 2016/17: ZDE
galerie s obrázky 2017/18: ZDEZDE (RENESANCE)
galerie s obrázky 2018/19: ZDEZDEZDE

2019/20

probíhá zápis
CYKLUS 12. provede děti světem umění
antiky II. 
výroba leporela II. a ilustrace
+ Kresebné rozcvičkyobsazeno
CYKLUS 11. provede děti světem umění antiky.výroby leporela a ilustrace
+ Kresebné rozcvičky

CYKLUS 10. provede děti světem známých obrazů, které by měl každý znát.
+ Kresebné rozcvičky

obsazeno 
2018/19CYKLUS 9. provede děti historií písma a nejstaršími legendami.
Kresebná rozcvička 2 x příběh o psíkovi.

Grafika a práce se sádrou
obsazeno
CYKLUS 8., úterý, seznámí děti s 10 zajímavými obrazy
ve Šternberském paláci tak, aby mohly být svým rodičům průvodci při společné návštěvě místa. 
Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika) Výstup blok či knížka. Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka 2.- plachta 
obsazeno
hanakovarikova@gmail.comCYKLUS 7., úterý. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika) Výstup blok či knížka. Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka 2.- plachta.
1 místo


2017/18
CYKLUS 6., skládaná knížka + A2. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ postupná výroba knížky, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika)
obsazenoCYKLUS 5. , pondělí, Ilustrovaná knížka. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ postupná výroba knížky, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika)
Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka- plachta 
1 místo
 

CYKLUS 4. , pondělí, Hra Moje sbírka- plachta, promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ tematický blok, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika- plachta) + paralelně vznikající krabička 
s exponáty.
Žádné volné místo

2016/17


2
CYKLUS 3. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající tematický blok a tajná krabička s exponáty.
1 místo
CYKLUS 2. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající velký obraz člověka z 1. cyklu po celých 10 lekcí.
Žádné volné místo.

CYKLUS 1. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající velký obraz člověka po celých 10 lekcí.
Žádné volné místo.