22. září 2016

Pondělní výtvarný ateliér

se ve školním roce 2018/19 přesunuje na úterý. 
(Nostalgicky a z praktických důvodů se v odkazu drží pondělního ateliéru spoléhaje přitom na čtenářskou gramotnost zájemců a radost chodit a skrývat se v bludišti a s jistotou další změny následující rok.)

nabízí tematické celky z dějin umění v souvislostech 

Jedná se vždy o deset tematických lekcí, které se do hloubky zabývají danou látkou. Téma se v průběhu roku v novém cyklu mění.

1. - 5. třída 

16.30 - 18.30 
cyklus 10 setkání= 10 x 120 minut 
3300 Kč


Kurz se uskuteční pouze při minimálním počtu 8 dětí, maximální počet je 10.
číslo účtu: 2048789193/0800

Rodičům je po lekci zasílána zpráva o probírané látce s poznámkami pro bezprostřední zpětnou vazbu. Dokumentační obrázky jsou ukládány pro představu o postupu práce a o průběhu hodiny do společné galerie. Zkušenost ukazuje, že tyto galerie slouží jako inspirace pro další vzdělávací programy.

galerie s obrázky 2016/17: ZDE
galerie s obrázky 2017/18: ZDEZDE (RENESANCE)
galerie s obrázky 2018/19: ZDEZDEZDE

2018/19CYKLUS 9. provede děti historií písma a nejstaršími legendami.
Kresebná rozcvička 2 x příběh o psíkovi.

Grafika a práce se sádrou, odlévání-
desky desatera krás

obsazeno
CYKLUS 8., úterý, seznámí děti s 10 zajímavými obrazy
ve Šternberském paláci tak, aby mohly být svým rodičům průvodci při společné návštěvě místa. 
Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika) Výstup blok či knížka. Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka 2.- plachta 
obsazeno
hanakovarikova@gmail.comCYKLUS 7., úterý. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika) Výstup blok či knížka. Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka 2.- plachta.
1 místo


2017/18
CYKLUS 6., skládaná knížka + A2. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ postupná výroba knížky, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika)
obsazenoCYKLUS 5. , pondělí, Ilustrovaná knížka. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ postupná výroba knížky, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika)
Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka- plachta 
1 místo
 

CYKLUS 4. , pondělí, Hra Moje sbírka- plachta, promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ tematický blok, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika- plachta) + paralelně vznikající krabička 
s exponáty.
Žádné volné místo
2016/17


2
CYKLUS 3. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající tematický blok a tajná krabička s exponáty.
1 místo
CYKLUS 2. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající velký obraz člověka z 1. cyklu po celých 10 lekcí.
Žádné volné místo.

CYKLUS 1. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající velký obraz člověka po celých 10 lekcí.
Žádné volné místo.