16. června 2014

Dějiny umění vyprávěné v příbězích

Nedělní celodenní programy v Praze pro děti 12+
pořádané od roku 2011.
Účast mladších dětí je možná po dohodě, věk není hranice zahrnující pouze číselný údaj.
V roce 2021/22 navštěvuje neděle obvykle smíšená skupina 11- 16 letých.
Upozorňuji na náročnost programu, kurz je vhodný pro zvídavé děti s dobrou soustředěností.

Maximální počet dětí je 7.
10.00 až 17.00 
1500 Kč

číslo účtu: 2048789193/0800
cena zahrnuje veškerý pracovní materiál, vstupy do památek a oběd
praktická část probíhá v dílně v Praze 3

2021/2022   

2. termín 7. 11.   probíhá zápis
v případě většího zájmu i 6. 11.                           
MIRABILIA AJ.
návštěva Národního muzea- ryby
Středověký cestopis
grafika, monotyp
                         
1. termín 3. 10.
KELTSKÝ ORNAMENT, PŘÍBĚHY  obsazeno
návštěva Národního muzea- mineralogie
cesta k pozoruhodný náhrobku na neznámém hřbitově2020/21
20. 9. obsazeno
18. 10. vzhledem k okolnostem zrušeno
22. 11. vzhledem k okolnostem zrušeno
29. 11. EXPERIMENT s krásnými obrázky obsazeno 
6. 12. EXPERIMENT s krásnými obrázky II. obsazeno
13.12. Ecce Homo; Ve stopě Cecílie Gimenezové, konečně i návštěva NG obsazenoHISTORIE PROGRAMU v namátkových odkazových galeriích 100x zde (s nadsázkou)
ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

  Přihlášky spolu s platbou  přijímám nejpozději do středy před konáním neděle.

  Odhlášení účastníka je možné nejpozději ve čtvrtek před konáním neděle, v takovém případě bude vrácena celá platba.V případě odhlášení dítěte v pátek vracím 50% částky, v sobotu, či v neděli platba propadá. Zohledňuje se tak jednak závazné potvrzení programu z mé strany společným e-mailem účastníkům ve čtvrtek s podrobnými instrukcemi, tak skutečnost, že se program uskuteční při minimálním počtu 8 dětí.
  Lekce lze navštěvovat nárazově, není nutné se přihlásit na všechna témata.


  Příběhy provádějí děti tematickými celky od pravěku po klasicismus; delší dobu se ale zaměřují na vybrané časové období, aby znalosti nebyly povrchní a bez souvislostí. Nechybějí zavedené pracovní listy a názorné promítání. Hodiny čerpají inspiraci z oblasti malířství, sochařství, architektury, archeologie, literatury.
  Součástí celodenního programu je vlastivědná vycházka spojená s návštěvou muzea či galerie (děti navštěvují galerii vícekrát, aby se v prostoru později orientovaly, vidět něco jednou nestačí), navazuje výtvarná práce v dílně. Jde povětšinou o připomínkovou výtvarnou práci různého druhu, o "mapu" bez měřítka.


  Po každé lekci obdrží rodiče ve společném emailu konkrétní informace o průběhu vyučování včetně probíraných motivů pro bezprostřední zpětnou vazbu.


  Motivace: