16. června 2014

Dějiny umění vyprávěné v příbězích

Nedělní celodenní programy v Praze pro děti 10+

pořádané od roku 2011.
Účast mladších dětí je možná po dohodě, věk není hranice zahrnující pouze číselný údaj.
V roce 2022/23 navštěvuje neděle obvykle smíšená skupina 9- 16 letých.
Upozorňuji na náročnost programu, kurz je vhodný pro zvídavé děti s dobrou soustředěností.

HISTORII PROGRAMU najdete v namátkových odkazových galeriích 100x zde (s nadsázkou), prosím, v případě zájmu si je i s dítětem prohlédněte.

ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE 

Maximální počet dětí je 7.
10.00 až 17.00 
1620 Kč

číslo účtu: 2048789193/0800
cena zahrnuje veškerý pracovní materiál, vstupy do památek a oběd
praktická část probíhá v dílně v Praze 3

2022/2023

17. 12. Polyxena a Jezulátkoprobíhá zápis

18. 11.
Barokní perly II.

15. 10. 
Barokní perly Prahy


17. 9. 
Herbáře

26. 3. 
Opět dílo v modelíně- zvířecí symbolika 
opět návštěva Anežského kláštera
práce v dílně, odlévání do sádry


5. 3.
Ikonické dílo v modelíně
návštěva Anežského kláštera
práce v dílně, odlévání do vosku


5. 2.1620 Kč
Spiridon Marinotos, život archeologa
návštěva NG
práce v dílně- sádra a vosk

15. 1.1620 Kč
Kniha o lovu a Sluneční rytíř
návštěva Šternberského paláce NG
práce v dílně, grafika


11. téma
PRAVĚKÉ JESKYNNÍ MALBY
13. 11. 2022
obsazeno
  
10. téma  
VLASTNÍ MUZEUM VENUŠÍ
pravěk s přesahem, návštěva Anežského kláštera
leporelko a odlitek
16. 10. 2022, 1620 Kč 
obsazeno

9. téma  
16. 10. 2022  


7. + 8. téma
1. 5.           1 místo
5. 6.           2. termín        
návštěva NG- Schwarzenberský palác

6. téma
10. 4.            obsazeno
UMĚNÍ PŘEDKOLUMBOVSKÝCH KULTUR III.
 Inkové
Skleník na Slupi
tkaní špendlíky a tisk
  
5. téma
20. 2.                1 místo 
UMĚNÍ PŘEDKOLUMBOVSKÝCH KULTUR II.
Aztékové, Inkové
Návštěva galerie bude upřesněna
nízký reliéf v sádře B  
     
4. téma
30. 1.                1 volné místo
13. 2.                probíhá zápis
UMĚNÍ PŘEDKOLUMBOVSKÝCH KULTUR I.
Mayové
Návštěva Náprstkova muzea
nízký reliéf v sádře A                      

3. téma
19. 12. 1    volné místo
9. 1. 2022      obsazeno   
SNY O MĚSTĚ- NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ, KAREL IV.
vzhledem k situaci vlastivědná procházka a dílna

2. termín 7. 11., 6. 11.   1 místo
                        
MIRABILIA AJ.
návštěva Národního muzea- ryby
Středověký cestopis
grafika, monotyp
                         
1. termín 3. 10.
KELTSKÝ ORNAMENT, PŘÍBĚHY  obsazeno
návštěva Národního muzea- mineralogie
cesta k pozoruhodný náhrobku na neznámém hřbitově

2020/21
20. 9. obsazeno
18. 10. vzhledem k okolnostem zrušeno
22. 11. vzhledem k okolnostem zrušeno
29. 11. EXPERIMENT s krásnými obrázky obsazeno 
6. 12. EXPERIMENT s krásnými obrázky II. obsazeno
13.12. Ecce Homo; Ve stopě Cecílie Gimenezové, konečně i návštěva NG obsazenoHISTORIE PROGRAMU v namátkových odkazových galeriích 100x zde (s nadsázkou)
ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

  Přihlášky spolu s platbou  přijímám nejpozději do středy před konáním neděle.

  Odhlášení účastníka je možné nejpozději ve čtvrtek před konáním neděle, v takovém případě bude vrácena celá platba.V případě odhlášení dítěte v pátek vracím 50% částky, v sobotu, či v neděli platba propadá. Zohledňuje se tak jednak závazné potvrzení programu z mé strany společným e-mailem účastníkům ve čtvrtek s podrobnými instrukcemi, tak skutečnost, že se program uskuteční při minimálním počtu 8 dětí.
  Lekce lze navštěvovat nárazově, není nutné se přihlásit na všechna témata.


  Příběhy provádějí děti tematickými celky od pravěku po klasicismus; delší dobu se ale zaměřují na vybrané časové období, aby znalosti nebyly povrchní a bez souvislostí. Nechybějí zavedené pracovní listy a názorné promítání. Hodiny čerpají inspiraci z oblasti malířství, sochařství, architektury, archeologie, literatury.
  Součástí celodenního programu je vlastivědná vycházka spojená s návštěvou muzea či galerie (děti navštěvují galerii vícekrát, aby se v prostoru později orientovaly, vidět něco jednou nestačí), navazuje výtvarná práce v dílně. Jde povětšinou o připomínkovou výtvarnou práci různého druhu, o "mapu" bez měřítka.


  Po každé lekci obdrží rodiče ve společném emailu konkrétní informace o průběhu vyučování včetně probíraných motivů pro bezprostřední zpětnou vazbu.


  Motivace: