16. června 2014

Dějiny umění vyprávěné v příbězích

Nedělní celodenní programy v Praze pro děti 11+
pořádané od roku 2011.

Účast mladších dětí je možná po dohodě, věk není hranice zahrnující pouze číselný údaj.
Upozorňuji na náročnost programu, kurz je vhodný pro zvídavé děti s dobrou soustředěností.
Maximální počet dětí 10.
10.00 až 18.00 
1500 Kč

číslo účtu: 2048789193/0800
cena zahrnuje veškerý pracovní materiál, vstupy do památek, oběd
praktická část probíhá v dílně v Praze 3


2020/21
první neděle 20. 9.

2019/20
15. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12., 19. 1., 9. 2., 8. 3., 7. 6., 28. 6.
Podrobně o jednotlivých lekcích: ZDE

Galerie z historie programu, namátkový výběr 
2018/19 ZDEZDE2017/18 ZDE2016/17, ZDE a ZDE........atd. ZDE

Přihlášky spolu s platbou  přijímám nejpozději do středy před konáním neděle.

Odhlášení účastníka je možné nejpozději ve čtvrtek před konáním neděle, v takovém případě bude vrácena celá platba.V případě odhlášení dítěte v pátek vracím 50% částky, v sobotu, či v neděli platba propadá. Zohledňuje se tak jednak závazné potvrzení programu z mé strany společným e-mailem účastníkům ve čtvrtek s podrobnými instrukcemi, tak skutečnost, že se program uskuteční při minimálním počtu 8 dětí.

Vzhledem k frekvenci programu přijímám přihlášky vždy jen na nejbližší neděli, kterou pravidelně inzeruji newsletterem a v aktualitách ZDE, přibližně 8 dní předem.
Lekce lze navštěvovat nárazově, není nutné se přihlásit na všechna témata.


Příběhy provádějí děti tematickými celky od pravěku po klasicismus; delší dobu se ale zaměřují na vybrané časové období, aby znalosti nebyly povrchní a bez souvislostí.. Nechybí zavedené pracovní listy a názorné promítání. Hodiny čerpají inspiraci z oblasti malířství, sochařství, architektury, archeologie, literatury.
Součástí celodenního programu je vlastivědná vycházka spojená s návštěvou muzea či galerie (děti navštěvují galerii vícekrát, aby se v prostoru později orientovaly, vidět něco jednou nestačí), navazuje výtvarná práce v dílně. Jde povětšinou o připomínkovou výtvarnou práci různého druhu, o "mapu" bez měřítka.

Lekce nenesou název výtvarné techniky, ale obsahové náplně hodiny, protože od ní se odvíjí struktura programu. 
Čím jsou výjimečné a specifické? 
Dlouhým následujícím souvětím, které vypovídá o mnohém a větami za ním, jež se snaží dokreslit to, co dokreslit nelze. Vědomosti o dějinách umění získané prostředky zážitkové pedagogiky, 
tzn. předané pedagogickými zkušenosti lektorky, jejím vlastním výběrem témat, které cílí na všechny smysly tak, aby byla pro děti přitažlivá, už i jen z důvodu komornosti, v níž program probíhá, skrze osobité vyprávění využívající moment překvapení, jež neumožňuje žádnou šablonu, kterou lze zopakovat, protože vždy reaguje bezprostředně i jen pohledy dětí, které tak dotvářejí dějovou osnovu svým zájmem, nejsou vědomosti plošné. Jsou osobní, tudíž trvalé a proměňují se dále na základě vlastního zážitku. (- Toto říci jednodušeji, ale proč?) 


Děti budou pracovat s tiskařským strojem, vyzkouší si různé grafické techniky, práci 
s camerou lucidou, seznámí se s postupem odlévání z formy, kašírováním, sgrafitem, pozlacováním apod., obvykle ale lekce pracovní postupy volně upravují, kombinují výtvarné techniky a využívají experimentu.

Výtvarná práce v nejširším slova smyslu je v lekcích nicméně prostředkem, nikoliv hlavním výstupem, tím jsou vědomosti a cílem je pak postupné, systematické vytváření obrazu o dlouhé historii dějin umění. 
Pro děti jde ze začátku o dobrodružné putování po ne zcela vyšlapaných cestách. 
Dítě poznává samo sebe, protože je konfrontováno s mnohdy zvláštním způsobem výtvarného vyjadřování, které má své příčiny a seznamuje se s nimi. Postupně tak získává schopnost vyčíst inspirace, spojovat si zdánlivě nespojitelné a na konec, což je vize, a bez ní žádný program nelze vytvářet, při vnímání věcí si pokládat si otázku "Neviděl jsem to už?- Kde?" a pak- "Proč je to tady znovu". Tohle je druhým, nehmatatelným výstupem 
z lekcí.

Po každé lekci obdrží rodiče ve společném emailu konkrétní informace o průběhu vyučování včetně probíraných motivů pro bezprostřední zpětnou vazbu.


Motivace:

Proběhnuvší programy najdete pod žlutými odkazy:

2013/14 
Fotogalerie ZDE

Hrdlička
Příběh jednoho pomníčkuvlastivědná procházka spojená s příběhem padlého hrdiny z Pražského povstání.
Erben v zápisníčku Erben
Ferdinand tyrolský Ferdinand
Podivuhodná hračka Hračka
Vykopávky v Lumbeho zahradě Vykopávky v Lumbeho zahradě
Tajemný rukopis a slunce pod houbami Tajemný rukopis a slunce pod houbami
Tajemný rukopis a slunce pod houbami Odrazy muzejních skel
Lennart Torstenson, Albrecht z Valdštejna Lennart Torstenson, Albrecht z Valdštejna
Chození po tenkém ledu aneb legendy, nebe a jiné bájné světy

Dějiny umění 2014/15

Dějiny umění, díl 1., 21. září Keltův sen
Dějiny umění, díl 2., 19. října Přelet nad Nilem
Dějiny umění, díl 3., 9. listopadu Aššurbanipalovy slzy
Dějiny umění, díl 4., 14. prosince Vykopávky v Řecku

Fotogalerie ZDE


románský sloh 15. 2.
Jak je to s těmi hlavičkami?
Románský Pražský hrad. Návštěva baziliky Sv. Jiří, legendy. Grafický list na motivy hrusického románského portálu.


gotika 15. 3.

Putování po madonách, aneb po kom má ten Ježíšek očičko.
Návštěva kláštera Sv. Anežky.  Vytvoření malé knížky o zobrazování Panny Marie.


renesance 3. 5.
Vlastní cestopis.
Václav Šašek z Bířkova- Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a na Blatné z Čech až na konec světa. Seznámení se s dílem na základě přímých citací. Návštěva Městského muzea- renesanční síň.baroko 24. 5.
Zázraky světa. 
Chrám PM Vítězné, Valdštejnská zahrada, PM Svatohorská- Knihy zázrakůklasicismus 8. 6.
Okouzlení ruinami.
Program nás zavede na Petřín, k letohrádku Kinských, kde budou vznikat klasicistní scenérie v bločku, dále v ateliéru podrobně projdeme obrázky ze života Johanna Joachima Winckelmanna. Promítání. Děti si odnesou domů sešit s kresbami, kolážemi a poznámkami k danému tématu.


2015/16

Fotogalerie ZDE