16. června 2014

Dějiny umění vyprávěné v příbězích

Nedělní celodenní programy v Praze pro děti 11+
pořádané od roku 2011.

Účast mladších dětí je možná po dohodě, věk není hranice zahrnující pouze číselný údaj.
Upozorňuji na náročnost programu, kurz je vhodný pro zvídavé děti s dobrou soustředěností.
Maximální počet dětí 10.
10.00 až 18.00 
1500 Kč

číslo účtu: 2048789193/0800
cena zahrnuje veškerý pracovní materiál, vstupy do památek, oběd
praktická část probíhá v dílně v Praze 3


2020/21
20. 9. Baroko, Malá Strana obsazeno
18. 10. Baroko- malíři, galerie probíhá zápis
22. 11., 13.12.HISTORIE PROGRAMU v namátkových odkazových galeriích 100x zde (s nadsázkou)
ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

  Přihlášky spolu s platbou  přijímám nejpozději do středy před konáním neděle.

  Odhlášení účastníka je možné nejpozději ve čtvrtek před konáním neděle, v takovém případě bude vrácena celá platba.V případě odhlášení dítěte v pátek vracím 50% částky, v sobotu, či v neděli platba propadá. Zohledňuje se tak jednak závazné potvrzení programu z mé strany společným e-mailem účastníkům ve čtvrtek s podrobnými instrukcemi, tak skutečnost, že se program uskuteční při minimálním počtu 8 dětí.
  Lekce lze navštěvovat nárazově, není nutné se přihlásit na všechna témata.


  Příběhy provádějí děti tematickými celky od pravěku po klasicismus; delší dobu se ale zaměřují na vybrané časové období, aby znalosti nebyly povrchní a bez souvislostí. Nechybějí zavedené pracovní listy a názorné promítání. Hodiny čerpají inspiraci z oblasti malířství, sochařství, architektury, archeologie, literatury.
  Součástí celodenního programu je vlastivědná vycházka spojená s návštěvou muzea či galerie (děti navštěvují galerii vícekrát, aby se v prostoru později orientovaly, vidět něco jednou nestačí), navazuje výtvarná práce v dílně. Jde povětšinou o připomínkovou výtvarnou práci různého druhu, o "mapu" bez měřítka.


  Po každé lekci obdrží rodiče ve společném emailu konkrétní informace o průběhu vyučování včetně probíraných motivů pro bezprostřední zpětnou vazbu.


  Motivace: