27. června 2022

PRÁZDNINY DO DONCE ZÁŘÍ

LEKCE OD ŘÍJNA


16. 10. 2022, 1620 Kč 

cyklus 10ti lekcí 4 285 Kč
4. 10. 2022, 15.15-17.45, 

témata dílen budou upřesněna na konci září. 
Kurzy probíhají na náměstí Jiřího z Lobkovic, Pha 3.

Nabízím pracovní sešit pro děti 6+ ROZKLAD ROSTLIN, ve kterém se hledají zas a znova (napoprvé se totiž leccos přehlédne) slova, květiny, zvířata, legrační i vážné věty, pravopisné chyby vedle faktických informací a mnohem víc. Můžete jej koupit různě v knihkupectvích.
(Vršovické knihkupectví, Artmap, Bylo nebylo, Přístav, Papírová loď, Gask, Xao, Kavkabooks...)

Více:

Rozklad rostlin je určen pro děti na 1. stupni ZŠ. Je vytvořen jako pracovní sešit pro procvičování čtenářských dovedností, ale také k pouhému prohlížení. Prohlížení není totiž jen tak zanedbatelné.

Pracovní sešit vychází vedle jiných hravých prvků ze slabikování 16 českých rostlin, které se v přírodě volně nacházejí. Slabikuje je tak, že vznikají nová slova a tím se rozšiřují prostá jména rostlin v souvislostech přímých, ale zejména nahodilých spojení. Všechno spolu nějak souvisí. To, co bývá často záhadné (pomyslné červené nitky), je v sešitu šité autorskou fantazií. Tak byl sešit vytvořený. Vyšel čistě z autorské ruky. Chce děti inspirovat, ukazovat jim krásu rostlin, protože je podmanivá, ale neuzavírá se pouze v rostlinném světě. 

Sešit využívá mezipředmětové vazby, nejvíce český jazyk- přírodověda- výtvarná výchova.


Pro děti 10+ a dospělé nabízím svoji knížku MUZEUM NESMAZATELNÝCH 16TI,
 
zářivou vzpomínku na nesmrtelné, ukázkové, příkladné a skvělé přátelství z Balbínovy ulice, kterou zeď kostela bez dveří, kasárna nekasárna a svažitý profil odsoudily stát se zatuchlou myší periferní dírou v centru města. Periferií s tajemnou mocí přitahovat blesky.