13. prosince 2016

Nedělní dějiny 2. pololetí 2016/17


Toto pololetí bude věnováno, stejně jako to první, zejména grafice a odlévání kopií 
z jiných pohledů než je pouhá nápodoba a obsahově opět nepřekročí 20. století, 
devatenáctého se dotkne palcem u nohy.

Témata budou upřesňována s blížícím se datem konání.
Dovoluji si upozornit na možný, nenadálý časový skok zpátky
a na platební úpravykteré neděle, prostě řečeno, po třech letech, alespoň částečně zpřítomňují. Důvodem změn v rámci procesu přihlašování byly nenadálé odhlášky na poslední chvíli, jimž se chci vyvarovat nově nastavenými (jinde běžně přijímanými a zavedenými) pravidly. 
Podrobné informace o přihlášení a platbách:  NEDĚLE

Celodenní program, 10.00- 18.00 hodin, klade na děti 9+ (mladší výjimky) jisté nároky. Předpokládá schopnost soustředit se a zároveň dovednost experimentovat. Obě výše uvedené techniky, kterými se budou děti zabývat, to vyžadují, včetně umění poslouchat skoro celodenní výklad.

Průběžně doplňovaná galerie  ZDE

11. 12. starověk, téma B   program je obsazen

8. 1.     starověk, téma C   program je obsazen

12. 2.   starověk, téma D   program je obsazen 

5. 3.     středověk  program je obsazen 

9. 4.     renesance program je obsazen 

28. 5.   baroko program je obsazen

11. 6.   baroko II.  program je obsazen 1 místo pro náhradníka

_____________________________________________________________________

11. 6. baroko II.

Po stopách KIDa

Program jednak rozšiřuje nabyté vědomosti z 28. 5., tak je koncipován pro nově přihlášené epizodně, samostatnou látkou. 
Jeden dům, promítání + pracovní listy

grafika, odlévání28. 5. baroko

Zrzavá tvář barokní krajiny

Amerika, promítání + pracovní listy
grafika

9. 4.   renesance

Okno do zdi


Muzeum hlavního města Prahy, procházka k zaniklému domu

Promítání + pracovní listy
Grafika a reliéf

5. 3.   středověk

Život kolem středu světa


Navštívíme Betlémskou kapli
Promítání + pracovní listy, tentokrát titěrná, pečlivá práce na 3D listě a průsvitné figurce.
12. 2.   starověk, téma D 

Podivuhodný kůň

Odlévání malé hlavy, jarmareční obraz, návštěva NG, promítání.
program je obsazen
8. 1.    starověk, téma C

Pravda o Athéně


Program vstupuje do antiky.
Odlévání mincí, grafický list, návštěva NG, promítání. 
program je obsazen

11. 12. 

Znovu Mariette


Program jednak rozšiřuje téma ze Starověku A.
Opět navštívíme NG- klášter Na Františku
+ s věčnými pokusy a omyly bude znovu suchá jehla ( to jsem ale 10. 12. přehodnotila 
na kombinovanou techniku) a sádrový reliéf.
Pracovní list- mapa naleziště.
program je obsazen