29. dubna 2013

Hrdličkovo muzeum člověka


Nedělní program do jednoho z nejkrásnějších malých muzeí, které zůstává opomíjeno. Možná protože neleží jako na dlani turistických cest a navíc v zastrčné, skoro zarostlé části Prahy, kam člověka přiblíží jen nemocniční autobus, nebo kam lze ve všední dny projít zadní brankou botanické zahrady, což každý neví... 

Dovolím si předeslat, že se jedná o antropologické muzeum, tudíž obsahuje exponáty z této oblasti lidského poznání. Při způsobu vedení mých programů nemám v úmyslu jakýmkoliv způsobem mlžit či zakrývat dětem oči, nebylo by to ku prospěchu věci. Důvod je prostý- nic, co by děti nemohly vidět, zde nenacházím.

V ateliéru se děti věnovaly práci na grafickém listu na základě kreseb pořízených v muzeu, průběžnému zápisu do bločku a tričku, které svléklo člověka z kůže.
(Je nanejvýše pravděpodobné, že při opakování programu budou dělat děti něco zcela jiného.)


Program určený dětem neroztěkaným, bystrým a přirozeně zvědavým.

Věková hranice je 8 let a max. počet účastníků je 8.

Bližší informace Stránky.