5. června 2013

anatomie dítěte

Anatomie Jáchyma podle ...:


pod kůží Jáchyma

je to samé, co pod mojí. Hlouběji jsou zásadní i nezásadní odlišnosti. Stojí za zaznamenání. Krajiny, které pro nás tlučou, dýchají, škrundají, pracují a schovávají se. Zůstávají zarostlou zahradou.