10. července 2013

lidová slovesnost

Téma pro Evinu skupinku domácích školáků na školní rok 2013/14.
150 minut výuky 1x týdně na Žižkově, Praha 3.
Maximální počet 11 dětí.
Lidová slovesnost, hry, kratochvíle
se zvláštním zřetelem k dvojímu výkladu


Konkrétně jde o:
V přeneseném významu věci zapamatování hodné, nošené ústy prostým obyvatelstvem, vědomě i bezděky upravované. Sběratelé, okouzleni, ale též z národních potřeb, zejména
v 19. století, je zapsali a tak trochu převyprávěli.
(Hanko, (nemyslím sebe), ale tebe, nebožtíku, který jsi mně stejně milý, jako Erben.)
Pořekadla, pranostiky a přísloví, která souvisí s potřebou sdělit si mezi sebou své zkušenosti s přírodou a mezilidskými vztahy, náboženské mýty, pověsti, vyprávění ze života, pohádky a povídky, lidové pověry.
Kramářské a jarmareční písně.

Cílem je:
Pootevřít si nová vrátka k četbě.

Prostředky:
Knihy (kroniky, básně, pohádky, báje), citace, obrázky, objevy z muzeí, práce v grafické dílně a další, které mě napadnou (zcela jistě).