14. srpna 2013

Vykopávky v lumbeho zahradě

Vykopávky v Lumbeho zahradě- 14. 9. 2013
Vykopávky v Lumbeho zahradě- po druhé, 13. 10. 2013

Program seznámí děti s nejstarším pohřebištěm na Hradě

Neděle snoubí, jako vždy, cestu na probírané místo a výtvarnou práci v ateliéru.
Konkrétně jde o podrobné seznámení s místem přes několik vybraných hrobů, které názorně ukazují pohřební předkřesťanské zvyklosti, ale zejména obsahují skvostné dobové šperky jak českého tak moravského původu. Děti se je naučí pojmenovat a identifikovat.
Vlastní výtvarná práce spočívá ve svázání archeologického bloku vykopávek z let 1971- 1976, z nichž pocházejí vybrané hroby. Informativně a textem odkazuji na vykopávky dřívější i pozdější, ty budou zaznamenány mimo vybrané roky.
Koncepce programu bude vedena v očekávání Katalogu pohřebiště a nálezů, který má být letos odevzdán do tisku. Mám velikou radost, že jsem se prolouskala dostupnými archeologickými zprávami před jejím vydáním, aby si děti, až jim rodiče knihu zakoupí, mohly samy doplnit chybějící, či dokreslit šperky ( Některé zařazuji typově, ne konkrétně, jelikož je nyní není možné dohledat z důvodu výše uvedeného). Některé nálezy mohou děti vidět na výstavě Příběh PH ještě před vydáním knihy ( Jít na tuto obsáhlou výstavu s konkrétním cílem je lepší než tápat, a prosila bych, aby se uskutečnila po programu).

Počet účastníků je omezen 8, lze se již přihlašovat.

O nedělích více na:
www.hanakovarikova.cz