11. prosince 2013

odrazy muzejních skeljak se sedělo na trůně v Čechách
během třicetileté války
 


Program pro děti je součástí cyklu Panovníci na českém trůnuhttp://www.hanakovarikova.cz/vikendy_pob.html

12. 1. 2014

Časově a v souvislostech přímo navazuje na program Ferdinand tyrolský
http://hanakovarikova.blogspot.cz/2013/04/nedele-pro-deti-ferdinand-tyrolsky.html

Tato neděle je určená starším dětem a zejména těm, které mají rády historii a ve škole jim nestačí učebnice. Dále i dětem, kterým utekla možnost zúčastnit se původní verze pro mladší s názvem Tajemný rukopis a slunce pod houbami.
Paměťová osa je vytvořena jmény astronomů a lékařů prostřednictvím jejich vazeb na panovníky a jejich vztazích k rukopisu.
 
  
Obsahově program zasahuje do širších evropských souvislostí. Prostřednictvím skel se děti seznámí se skutečnými důsledky války a způsobem jejího zobrazování.
V pozadí programu se ponese příběh Tajemného rukopisu, jež bude i výtvarným výstupem. Vzhledem k výrobě knihy, která se bude lišit od původní verze programu detaily a formátem- ve výsledku tedy drobnými úpravami, nedoporučuji Odrazy muzejních skel pro účastníky původní verze pro mladší děti.