21. listopadu 2019

Workshop pro dospělé Grafika a deník 26. 11.

první setkání z cyklu, který skončí v dubnu (měsíční perioda).

obsazeno 

Téma: 

a/ Řecko se zaměřením na lodní cestu z Pirea do Pirea 
b/ + nutné vyprávěcí odbočky s tematikou dějin umění

Na konci budete mít v ruce svázanou knihu s poznámkami a grafikami a doufám, že si užijete ostrovy a také sebe.

úterky 12. 45- 15. 45

Osnova setkání se drží kurzu:1. setkání     26. 11. KYKLADY (úvod- 10 zastavení)
2. setkání   7. 1.   VENUŠE (ideál)
3setkání   4. 2.   Flóra  (legendy)
4setkání  10. 6.  Naleziště (Euripidés- Ifigénie, Brauron)
5. setkání      24. 6.  Vazba a posvátné místo