21. listopadu 2019

Workshop pro dospělé Grafika a deník 26. 11.

první setkání z cyklu, který skončí v dubnu (měsíční perioda).

obsazeno 

Téma: 

a/ Řecko se zaměřením na lodní cestu z Pirea do Pirea 
b/ + nutné vyprávěcí odbočky s tematikou dějin umění

Na konci budete mít v ruce svázanou knihu s poznámkami a grafikami a doufám, že si užijete ostrovy a také sebe.

úterky 12. 45- 15. 45
ZŠ Perunova, Praha 3

Osnova setkání se drží kurzu:

1. setkání 26. 11. KYKLADY (úvod- 10 zastavení)

2. setkání   7. 1.   VENUŠE (ideál)