28. května 2019

Kurzy od září 2019

Všechny kurzy vycházejí z tematiky dějin výtvarného umění,

probíhají pod hlavičkou www.hanakovarikova.cz a jejich forma se s jedním lektorem (letos již 10 rok) nemění.
Lekce nejsou klasickou "výtvarkou", ve svém mikrosvětě se pokoušejí zastoupit absenci výuky dějin umění na ZŠ formou čistě autorské zážitkové pedagogiky. Obsah lekcí je prezentován promítáním a výkladem. Cílem hodin je vytvářet všeobecný kulturní přehled.


Kresba, malba, grafika, modelování, odlévání, kašírování- a hlavně různé experimenty.

Maximální počet dětí ve skupině je 8. 


Motivační akreditované kurzy pro pedagogy jsou doplňkem, jež vychází z přesvědčení, že výuka dějin umění má smysl. 

Poptávám beze změny děti příliš neroztěkané, respektující prostor druhých, děti, které se rády dozvídají nové věci a které se s chutí zapomenou u výtvarné práce.

Kontakt pro zájemce: Mgr. Hana Kováříková, 604129200
hanakovarikova@gmail.com
číslo účtu: 2048789193/0800

probíhá zápis 


Úterý 16.30- 17.30 
6+ ateliér od 17. 9.
obsazeno
online galerie ZDE

3 tematické cykly za školní rok po 10 lekcích 
1 cyklus 3300 Kč (1 lekce 120 minut)
Více o ateliéru a zejména o jeho historii: ZDE

Úterý  9.00- 11.30  
9+ dílna Grafika a deník  od 1. 10.
online galerie ZDE


12 lekcí 4900 Kč (1 lekce 150 minut)
Dílna je inspirována akreditovaným kurzem pro pedagogy ZDE a proběhne v 5. monotematickém cyklu.
Více o konceptu a minulosti dílen: ZDE

Neděle s dějinami umění v Praze, celodenní program
10. 00- 18.00
1500 Kč
Téma: Obrazy známé i neznámé v netušených souvislostech.

15. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12., 19. 1.
Program navštěvují děti s dobrou schopností koncentrace. Jelikož neděle rostly společně s dlouhodobě příchozími dětmi, chtějí se jim i nadále věnovat. Náročnost programu vychází z cíle nedělí, jímž je vytvoření širokého kulturního přehledu. Věk dětí se pohybuje od 10- 14.
Náhledy k tématům z minulého roku: ZDE a ZDE
Obecně o nedělích: ZDE
Akreditované programy pro pedagogy
Grafika a deník a Dějiny umění vyprávěné v příbězích
budou otevřeny na klíč do skupinu minimálně 6 osob (včetně laické veřejnosti),
uskutečnění se odvíjí tedy od skutečného zájmu příchozích.
O dílně ZDE