28. května 2019

Kurzy od září 2019

Všechny kurzy vycházejí z tematiky dějin výtvarného umění.


Znamená to, že vycházejí z edukačního obsahu a vedou k výtvarné práci. Cílem hodin je vytvářet všeobecný kulturní přehled.

Kurzy probíhají pod hlavičkou www.hanakovarikova.cz a jejich forma se s jedním lektorem ani letos nemění. Ve svém mikrosvětě se lekce pokoušejí zastoupit absenci výuky dějin umění na ZŠ. 

Obsah lekcí je prezentován promítáním a výkladem.
Kresba, malba, grafika, modelování, odlévání, kašírování- a hlavně různé experimenty.

Maximální počet dětí ve skupině je 8. 

ZŠ Perunova, Praha 3


Poptávám beze změny děti neroztěkané, respektující prostor druhých, děti, které se rády dozvídají nové věci a které se s chutí zapomenou u výtvarné práce.

Kontakt pro zájemce: Mgr. Hana Kováříková, 604129200
hanakovarikova@gmail.com

probíhá zápis 


Úterý 16.30- 17.30  
6+ ateliér od 17. 9.

3 tematické cykly za školní rok po 10 lekcích 
1 cyklus 3300 Kč (1 lekce 120 minut)
Více o ateliéru a zejména o jeho historii: ZDE

Úterý  9.00- 11.30  
9+ dílna Grafika a deník  od 1. 10.

12 lekcí 4900 Kč (1 lekce 150 minut)
Dílna je inspirována akreditovaným kurzem pro pedagogy ZDE a proběhne v 5. monotematickém cyklu.
Více o konceptu a minulosti dílen: ZDE

Neděle s dějinami umění v Praze, celodenní program
10. 00- 18.00
1500 Kč
Téma: Obrazy známé i neznámé v netušených souvislostech.

15. 9., 13. 10., 9. 11., 7. 12., 19. 1.
Program navštěvují děti s dobrou schopností koncentrace. Jelikož neděle rostly společně s dlouhodobě příchozími dětmi, chtějí se jim i nadále věnovat. Náročnost programu vychází z cíle nedělí, jímž je vytvoření širokého kulturního přehledu. Věk dětí se pohybuje od 10- 14.
Náhledy k tématům z minulého roku: ZDE a ZDE
Obecně o nedělích: ZDE

Programy na klíč pro domácí vzdělávání
uzavřené skupiny 1. a 2. stupeň středa, čtvrtek dopoledne
obsazeno

Akreditované programy pro pedagogy  Grafika a deník a Dějiny umění vyprávěné 
v příbězích budou otevřeny na klíč do skupinu minimálně 6 osob (včetně laické veřejnosti),
uskutečnění se odvíjí tedy od skutečného zájmu příchozích.
O dílně ZDE