19. prosince 2017

Poslední téma pondělního ateliéru 2017/18

od 5. 3. 2018 znamená návrat k tematice Dějin umění vyprávěných v příbězích.

A ............................ B.

Tolik stručně o změně.

Cyklus Skvělé obrazy, renesance, seznámí děti s deseti díly renesančních mistrů. Hodiny půlí odkryjí okolnosti vzniku, příběh obrazu, a půlí půjde o pozorné kreslení, či malování. Současně bude vznikat pomocí pracovních listů a kreslení podle promítání jeden knižní arch se třemi lomy jako malá skripta. 

obsazeno, skupina 1.- 5. třída
Více o historii minulých ateliérů najdete ZDE
12. prosince 2017

Kurz dějin umění pro pedagogy 26. 1.

!!!!!!!!! změna, posun na 2. 2.
představuje v prezentaci výstupy z pedagogické praxe autorky. 
Jedná se akreditovaný kurz Dějiny umění vyprávěné v příbězích, odkaz ZDE.
Celodenní program spojený s motivačním workshopem.

9.00- 17.00 (16.30 bez přestávky)
U účastníků se předpokládá základní orientace v dějinách umění a chuť pozměnit hodiny výtvarné výchovy.

Přijímám přihlášky, kurz se uskuteční pouze při minimální počtu 8 zájemců.

8. listopadu 2017

Síň matric

Oznámení:

Veškeré matrice, které vzniknou v průběhu kurzů a dílen 2017/18 budou po vytištění přišity na plachty a stanou se součástí rodící se Síně matric, která postupně nahradí živou, chlupatou stěnu chodby. Hodnota výtisku získá poté nesmírnou, nevyčíslitelnou cenu ve svém konečném jednotisku a osud matrice poslouží dobré věci ku prospěchu suterénní obce.1. září 2017

Nedělní lekce dějin 2017/18

Termíny 

1. pololetí  17. 9., 15. 10., 5. 11., 3. 12., 21. 1. 
2. pololetí  25. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6.


Bližší informace o průběhu nedělí najdete zde
a motivační obrázkovou galerii zde

10. 6.  objev a jeho úprava 

Metamorfózy věcí

Čistě výtvarný program spojený s návštěvou galerie a vlastivědnou vycházkou.


13. 5.  7 divů světa- zúženo jen na řecký výběr  

Pět divů světa
program provede 5 divy starověkého světa, příběhem a obrazem
vlastní výroba leporela- kombinovaná technika grafika, koláž

Veletržní palác15. 4. 5. století př. n. l. +

Jiný kraj, jiný mrav
program nastaví stejné zrcadlo času jako u předchozích 3. lekcí, obraz bude ale v jižních krajích zcela jiný.
grafika
Památník na Vítkově

11. 3. Doba laténská 2.

Kolekce nálezů 2.
lekce zejména dívčí (chlapci podle uvážení, jak mě znají ... a podle chuti), pečlivá, titěrná práce + pozn. k dotazům: Nejde o vyloučení chlapců, naopak; ve skutečnosti jde o jejich hledání.)
NG, klášter Sv. Anežky
grafika, lití z cínuzměna termínu 
25. 2.  Doba laténská


Kolekce nálezů
Muzeum Hl. města Prahy

grafika

lití na ztracený vosk21. 1.  Halštatská kultura
obsazeno

Tlustá ryba

Kinského palác NG

kombinovaná technika

3. 12.  PRAVĚK  doba bronzová
obsazeno, zápis náhradníků

Záhadné poklady

Šternberský palác

grafika, kombinovaná technika


5. 11.  PRAVĚK  eneolit s krokem do doby bronzové 
zápis s přednostním zapsáním dívek (náročnost techniky)
obsazeno 

Uši a šňůrky
Muzeum hlavního města Prahy

odlévání, grafika- bude upřesněno

15. 10., 14. 10.  PRAVĚK, neolit

Malba dírkami
Schwarzenberský palác
grafika, odlévání
15. 10. obsazeno (možnost zápisu pro náhradníky)
14. 10. obsazeno

17. 9. PRAVĚK, mezolit

Rentgen povrchu
grafický list- kombinovaná technika, vlastivědná procházka, odlévání v terénu
obsazeno (možnost pro náhradníka do sobotního sdělení)


Čtvrteční dílna

je určena zvídavým, šikovným a pozorným dětem od 3. do 7. třídy

nabízí tematické celky z dějin umění, literatury a historie.
maximální počet 10 dětí

Jedná se vždy o cyklus deseti tematických lekcí, které se do hloubky zabývají vybranou látkou. Téma se v průběhu roku v novém cyklu mění.

9.00- 11.30
cena 3900 Kč
číslo účtu: 2048789193/0800

pozn.: Věk je u dětí obecně uznávanou směrodatnou veličinou, která je v tomto případě proměnná především ve vztahu k zájmu dítěte o věc.

promítání, různé výtvarné techniky včetně grafiky

Rodičům je po každé lekci zasílána zpráva o probírané látce s poznámkami pro bezprostřední zpětnou vazbu.

2. cyklus
20. století, výtvarné styly v časovém leporelu
galerie s obrázky ZDE

od 1. 3. 2018 
obsazeno


Cílem kurzu je získání znalostí o základních stylech výtvarného projevu ve 20. století.
Promítání, výtvarná práce.

Výstup leporelo.

1. cyklus
Starověké Řecko formou osobního cestopisu
galerie s obrázky zde

od 5. 10. 2017

obsazeno

Cílem kurzu je získání znalostí o předložených „nalezištích“ (Thera, Knossos, Serifos, Brauron, Mykény, Naxos, Milos, SamothrákyFaistos, Erechteion) přes příběhy, které budou dětem předloženy z oblasti archeologie, mythologie, či z dějin umění ve spojení s geografickou mapou.

výstup blok
30. května 2017

Výhledy k horizontu podzimu, KURZY OD ZÁŘÍ 2017

Výhledy logicky vycházejí z reálných možností hodin vedených jedním lektorem, nesoucích tudíž vlastní rukopis a zodpovědnost z toho vyplývající, bez využívání jakýchkoliv dotací, které by mohly svobodné vytváření obsahu neviditelně determinovat.  Dále mám na mysli vztah přípravy a praxe a zbývající volný čas,
v němž se kvalitativně poměr zohledňuje.

Všechny kurzy jsou blíže specifikovány pod svými živými, modrými odkazovými názvy.
Pro skupinu 8 dětí ale vytvořit program na klíč.

Místo konání: ZŠ Perunova, Praha 3
+
Všechny skupiny budou vytvářet plachty s názvem Moje sbírka podle mojí sbírky. Pravidla hry jsou tajná.

V roce 2017/18 nabízím tyto kurzy, připomínám, že kliknutím najdete veškeré informace o zamýšleném formátu lekcí. 

1. Pondělní ateliér  1.- 5. třída
16. 30- 18. 30 
3 x 10 tematických lekcí v roce

promítání, pracovní listy, výtvarná práce
(probíhá zápis na 1. cyklus, 
1. lekce 11. 9.- Bestiář II.)

obsazeno
NOVÝ dopolední kurz
3. Čtvrteční dílna    3.- 7. třída
1. cyklus, Dějiny umění, starověk- Řecko
 

9.00- 11.30
3 x 10 tematických lekcí v roce
(probíhá zápis na první cyklus, 1. lekce 5. října) 


1(2?) volné místo 


3. Nedělní dějiny umění 10+

10 celodenních programů v roce
Formát postupného rozšiřování vědomostí zaručuje, že se témata z minulých let neopakují. 

17. 9., 15. 10., 5. 11., 3. 12., 21. 1.

4. Středeční dílna 

9.00 - 11. 30 
(uzavřená skupina)

20. STOLETÍ - VÝTVARNÉ SMĚRY NA KANAPI ČASOVÉ OSY
Galerie


 ______________________________________________________________________________

5. Grafika a deník 


dospělí + pedagogové v rámci akreditovaného kurzu MŠMT
Probíhá předběžný zápis, harmonogram lekcí vypíši po informativní schůzce 
se zájemci v září. Lekce budou probíhat v intervalu 3 týdnů.18. května 2017

Rekapitulace roku 2016/17

Minulý rok přinesl nový prostor, který je stále ve fázi zabydlování se a proměny.
Nový typ cyklického 10-ti hodinového tematického kurzu s menšími dětmi, pro něž platí totéž, co pro prostor výše, sice ve vztahu ke mně. Dále potvrzení smysluplnosti nedělních programů, které prošly povodňovým sítem nastřádaných let, a praxí ověřený zřetelný přínos didaktiky konfrontací středečního ateliéru. 
Dlouhou teoretickou proměnou, nejen v úvahách o reálných možnostech předání výukového programu, procházely aktualizace akreditací pro Dějiny umění vyprávěné v příbězích. Proměňovala se tvář večerní dílny pro dospělé Grafika a deník. V konečném řešení dostaly kabát nových akreditovaných programů MŠMT 
pro pedagogy.


Mozaika níže ilustruje historii vzniku jednotlivých tematických programů v obrázkových galeriích, kam se průběžně zapisovaly. Zobrazují tak lekce způsobem, jak jej utvářelo delší časové období. Otevírají muzea 
s exponáty, jejichž proměnlivé popisky, v nejširším slova smyslu, si děti odnášely domů. 
Je tedy otázkou, zda taková muzea ještě mají smysl. Ukazují práce dětí, které jsou jen odrazem něčeho, co nelze komplexně zobrazit. Nejsou nakonec pouhým lákadlem pro nově příchozí? Už tím, že se nacházejí 
v nehmatelném, berličkovém, snadno přístupném prostoru? Jsou urovnané, mají řád a čtverec vedle čtverce nepostrádá jistou dávku malebnosti. Není v nich patrný žádný skrytý reklamní kalkul, pomineme-li nejzjevnější, že onen prostor je místo bez základů s okny do anonymní, mlžné krajiny s nedozírným dosahem.
On tam ale je. A stejně jako popisky se zobrazuje skrytě. Navíc ve dvojí podobě. 
      
Jednak v bezpočtu prací, jež se schovávají pod jedním odkazem a zpětným pohledem se něčím podobají. Přiznám se, že vím čím a není to nepříjemný pohled. Mohu tedy předpokládat stejný pocit u nově příchozích. Očekávám jej, přestože pohledy na věci jsou různé.
Druhá podoba je skrytější, může-li být něco skrytější, než skryté- neviditelné, jsou to prázdná místa, mezery mezi čtverci. Jsou pro ty, kteří odcházejí. Mezery zaplňuje živelnost, mnohdy lopotné hledání, špinavé ruce, pokus omyl, poznávání se a věčné opakování, nepochopení, objevy- a upřímně, považuji tohle všechno bílé MEZI- již zmíněné odnášené popisky, za důležitější než to, co je vidět a co schovává složka výstupních prací. Ale- co je jedno bez druhého?
  
Poznámky výše lze shrnout prostě, zdají-li se nesrozumitelné- Nic nepadá z nebe.
__________________________________________________________________________

Jenže- nebude to potom shrnutí přesné, viděla jsem to, ono padá. Chce to jen čas. Jde o chvíle, kdy se NĚCO dotkne ručičky osobních hodinek. Pak chvíle ztratí krátký rozměr a přesahuje, kam se jí zamane. Čas je 
v tomto nepředvídatelný, a přesto se s ním musí počítat jako s předvídatelnou jistotou, že takové věčné okamžiky nastanou. Jde jim trochu podávat ruku a každá lekce je na tomto přesvědčení postavená, nejde 
o čekání na Godota- takhle je shrnutí přesnější.


Historie, prohlídka muzeí:

Pondělí
NeděleNeděle 1Neděle 2Neděle 3
StředaStředa 1Středa 2Středa 3
Domácí škola
První dějiny