23. února 2015

výtvarný workshop pro dospělé
Obsah workshopu pro dospělé vychází z motivů kurzu


Otisky paměti

Program je zahájen inspirační procházkou s genderovou tematikou po Olšanských hřbitovech.

Nejedná se o workshop, který zadává společné obrazové téma (portrét, zátiší), ale nabízí mnohá. 
Pracuje s koláží v nejširším slova smyslu.
Praktická část, uvozená též prezentací v data projekci, zahrnuje práci na grafických listech.
Cílem programu je oživit a přenést vzpomínky do nových formátů.