11. srpna 2014

Portrét dítětePortrét dítěte


nový termín 25. 1. 2015

(těším se)


Díl. 5.

Portrét dítěte

Poslední program 1. pololetí děti znovu zavede do paláce Kinských, tentokrát do předposlední síně druhého patra. Čeká na ně dokreslovací, střepinová hra.
Promítání v pracovně představí umění Říma + život dítěte v širším slova smyslu.
Chybět nebudou zavedené pracovní listy, v rámci pracovní činnosti děti zhotoví kopii mozaiky.


Z minulých programů: galerie