11. srpna 2014

Programy na klíč

V aktualitách  www.hanakovarikova.cz jsou probíhající kurzy, na které se lze přihlásit.

Níže jsou odkazy ke starším programům 2008- 2015, které slouží jako ilustrace k představě o obsahu hodin. 

Odkazy k fotogaleriím z lekcí:
 • 2008- 2013 
 • 2012- 2013
 • 2013- 2014 nebo také 2013- 2014
 • Galerie k nedělím v článku ZDE


 • Medailonky 19. století

  2014/15 Práce s pracovními listy. Odkaz - Medailonky

  Pěkné texty

  2013/14  Skripta. Odkaz - Sázavský domeček


  Poznávání světa všemi smysly

  2012/13
  Jedná se o program zážitkového učení, který bude přizpůsobován dané skupině dětí tak, aby mohl reagovat na potřeby jejích členů z hodiny na hodinu, zároveň však neodbíhal ze své osnovy. Hlavní obsahová linie bude sledovat konkrétní vlastivědné, literární a obrazové motivy vhodné pro žáky prvních tříd, případně předškoláky, a jejich rozbor v širokých souvislostech. Praktická část každé lekce, výtvarný výstup, bude koncipován jako věc pro budoucí opakování a připomínání. V případě, že začnou děti pracovat na cyklu prací, odnesou si výtvarné práce po ukončení cyklu, rodičům jako zpětná vazba poslouží zpráva a fotokoláž, které obdrží společným mailem po každé lekci v den jejího konání. Specifikou obsahové části programu bude práce v grafické dílně, práce s různými technikami jako je např. odlévání a tisk v různých podobách. Nezbytnou součástí lekcí jsou vlastivědné vycházky po okolí v rámci mapování místa a jeho poznávání.


  Lidová slovesnost

  2013/14
  Lidová slovesnost, hry, kratochvíle.
  Pořekadla, pranostiky a přísloví, která souvisí s potřebou sdělit si mezi sebou své zkušenosti s přírodou a mezilidskými vztahy, náboženské mýty, pověsti, vyprávění ze života, pohádky a povídky, lidové pověry. Kramářské a jarmareční písně. Cílem je: Vysvětlit si nevysvětlitelné, pootevřít si nová vrátka k četbě. Prostředky: Knihy (kroniky, básně, pohádky, báje), citace, obrázky, objevy z muzeí, práce v grafické dílně.

  Moře věcí

  2014/15

  Systematická čtyřměsíční práce na Velké knize otisků.


  Středeční dopolední výtvarný ateliér.Odkazová galerie