13. prosince 2016

Nedělní dějiny 2. pololetí 2016/17


Toto pololetí bude věnováno, stejně jako to první, zejména grafice a odlévání kopií 
z jiných pohledů než je pouhá nápodoba a obsahově opět nepřekročí 20. století, 
devatenáctého se dotkne palcem u nohy.

Témata budou upřesňována s blížícím se datem konání.
Dovoluji si upozornit na možný, nenadálý časový skok zpátky
a na platební úpravykteré neděle, prostě řečeno, po třech letech, alespoň částečně zpřítomňují. Důvodem změn v rámci procesu přihlašování byly nenadálé odhlášky na poslední chvíli, jimž se chci vyvarovat nově nastavenými (jinde běžně přijímanými a zavedenými) pravidly. 
Podrobné informace o přihlášení a platbách:  NEDĚLE

Celodenní program, 10.00- 18.00 hodin, klade na děti 9+ (mladší výjimky) jisté nároky. Předpokládá schopnost soustředit se a zároveň dovednost experimentovat. Obě výše uvedené techniky, kterými se budou děti zabývat, to vyžadují, včetně umění poslouchat skoro celodenní výklad.

Průběžně doplňovaná galerie  ZDE

11. 12. starověk, téma B   program je obsazen

8. 1.     starověk, téma C   program je obsazen

12. 2.   starověk, téma D   program je obsazen 

5. 3.     středověk  program je obsazen 

9. 4.     renesance program je obsazen 

28. 5.   baroko program je obsazen

11. 6.   baroko II.  program je obsazen 1 místo pro náhradníka

_____________________________________________________________________

11. 6. baroko II.

Po stopách KIDa

Program jednak rozšiřuje nabyté vědomosti z 28. 5., tak je koncipován pro nově přihlášené epizodně, samostatnou látkou. 
Jeden dům, promítání + pracovní listy

grafika, odlévání28. 5. baroko

Zrzavá tvář barokní krajiny

Amerika, promítání + pracovní listy
grafika

9. 4.   renesance

Okno do zdi


Muzeum hlavního města Prahy, procházka k zaniklému domu

Promítání + pracovní listy
Grafika a reliéf

5. 3.   středověk

Život kolem středu světa


Navštívíme Betlémskou kapli
Promítání + pracovní listy, tentokrát titěrná, pečlivá práce na 3D listě a průsvitné figurce.
12. 2.   starověk, téma D 

Podivuhodný kůň

Odlévání malé hlavy, jarmareční obraz, návštěva NG, promítání.
program je obsazen
8. 1.    starověk, téma C

Pravda o Athéně


Program vstupuje do antiky.
Odlévání mincí, grafický list, návštěva NG, promítání. 
program je obsazen

11. 12. 

Znovu Mariette


Program jednak rozšiřuje téma ze Starověku A.
Opět navštívíme NG- klášter Na Františku
+ s věčnými pokusy a omyly bude znovu suchá jehla ( to jsem ale 10. 12. přehodnotila 
na kombinovanou techniku) a sádrový reliéf.
Pracovní list- mapa naleziště.
program je obsazen
 
12. listopadu 2016

Večerní dílna pro dospělé

Akreditovaný kurz MŠMT


Grafika a můj deník
Cyklus dílen nese podtitul Poznej sám sebe a nabízí ojedinělou příležitost jak smysluplně strávit svůj volný čas. 
Grafika jako experiment. Experiment s překvapením. Experiment, který běžný život obvykle, z pochopitelných příčin, postrádá a překvapení, kterým by rád dával přívlastky milá.

Dvacet hodin práce na výrobě vlastní vázané knihy s ilustracemi vytvořenými různými grafickými technikami, kolážemi, výšivkami, doplněnými přípisky, poznámkami, či fotografiemi.

Výstupem není deník podle šablon, ale jedinečný deník- Dílna hledá techniku, která nejlépe zaznamená to, co je potřeba zaznamenat. Překvapením může být i to, že pozmění téma záznamu a povede ruku jiným směrem.
Každé setkání spojuje přednášku s prezentací s motivy dějin výtvarného umění,
která je anotací k tématu, a výtvarnou práci na deníku.

Čtyřhodinové bloky 

Cena celého cyklu 7000 Kč, zahrnuje veškerý materiál. (1400 Kč za jeden blok).


Vzhledem k specifičnosti tématu je dílna nabízena pouze na klíč, pro externě vytvořenou skupinu minimálně 6 osob. Je možné ji uskutečnit v termínech podle přání zájemců.
Variantou je i rozeslání newsletteru v případě žádosti o doplnění skupiny, pokud chybějí např. 2 osoby, ale až po dohodě termínů.

Přihlášení do newsletteru ZDE


18. října 2016

Starověk, téma A

z nedělních dějin. Více o nedělích ZDE, galerie 2016/17 ZDE


13. 11. 

Lodí pana TI


program je obsazen

Grafika- suchá jehla
Odlévání- vyškrabávaný reliéf, či volitelná nabídka, výroba "malé okaté sochy"

Promítání- mastaba- vše kolkolem.

Návštěva Schwarzenberského paláce

Přijímám přihlášky

22. září 2016

Pondělní výtvarný ateliér

se ve školním roce 2018/19 přesunuje na úterý. 
(Nostalgicky a z praktických důvodů se v odkazu drží pondělního ateliéru spoléhaje přitom na čtenářskou gramotnost zájemců a radost chodit a skrývat se v bludišti a s jistotou další změny následující rok.)

nabízí tematické celky z dějin umění v souvislostech 

Jedná se vždy o deset tematických lekcí, které se do hloubky zabývají danou látkou. Téma se v průběhu roku v novém cyklu mění.

1. - 5. třída 

16.30 - 18.30 
cyklus 10 setkání= 10 x 120 minut 
3200 Kč


Kurz se uskuteční pouze při minimálním počtu 8 dětí, maximální počet je 10.
číslo účtu: 2048789193/0800

Rodičům je po lekci zasílána zpráva o probírané látce s poznámkami pro bezprostřední zpětnou vazbu. Dokumentační obrázky jsou ukládány pro představu o postupu práce a o průběhu hodiny do společné galerie. Zkušenost ukazuje, že tyto galerie slouží jako inspirace pro další vzdělávací programy.

galerie s obrázky 2016/17: ZDE
galerie s obrázky 2017/18: ZDEZDE (RENESANCE)
galerie s obrázky 2018/19: ZDEZDE


2018/19CYKLUS 9. provede děti historií písma a nejstaršími legendami.
Pokračuje celoroční hra, tentokrát
Moje sbírka - lastury.

Grafika a práce se sádrou, odlévání-
desky desatera krás

probíhá zápisCYKLUS 8., úterý, seznámí děti s 10 zajímavými obrazy
ve Šternberském paláci tak, aby mohly být svým rodičům průvodci při společné návštěvě místa. 
Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika) Výstup blok či knížka. Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka 2.- plachta 
obsazeno
hanakovarikova@gmail.comCYKLUS 7., úterý. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika) Výstup blok či knížka. Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka 2.- plachta.
1 místo


2017/18
CYKLUS 6., skládaná knížka + A2. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ postupná výroba knížky, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika)
obsazenoCYKLUS 5. , pondělí, Ilustrovaná knížka. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ postupná výroba knížky, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika)
Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka- plachta 
1 místo
 

CYKLUS 4. , pondělí, Hra Moje sbírka- plachta, promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ tematický blok, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika- plachta) + paralelně vznikající krabička 
s exponáty.
Žádné volné místo
2016/17


2
CYKLUS 3. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající tematický blok a tajná krabička s exponáty.
1 místo
CYKLUS 2. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající velký obraz člověka z 1. cyklu po celých 10 lekcí.
Žádné volné místo.

CYKLUS 1. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající velký obraz člověka po celých 10 lekcí.
Žádné volné místo.