24. října 2014

Akreditovaný kurz MŠMTDějiny umění vyprávěné v příbězích

22. 11. 2014, od 8.30, ZUČ Praha 3


Workshop spojeným s akreditovaným kurzem MŠMT pro pedagogy i pracovníky 
volno časových aktivit, studenty VŠ s pedagogickým zaměřením + další zájemce.

Jedná se o velice intenzivní, 
jednodenní 12 hodinový cyklus přednášek a seminářů 

Rozhodla jsem se k tomuto kroku po výzvách některých zájemců, 
přesto si dovolím tvrdit, že půjde o komorní akci. 
Domnívám se, že časové rozpětí kurzu bude, vzhledem k množství materiálů 
a prezentace, překročeno- vzhledem k hodinové dotaci to může znít děsivě.

Vzhledem k osobním zkušenostem při vytváření projektových hodin jsem došla k názoru, 

že kopírovat programy předkládané jinými v jejich přesné podobě nelze. 
Jedná se tvůrčí práci. Proto je kurz nově propojen přednáška, seminář (workshop) pod taktovkou zážitkové pedagogiky.

Zájemci budou seznámeni s postupy, motivy, technikami, výstupy z lekcí.
Většinu výtvarných technik si účastníci programu vyzkoušejí během dne při práci na velkých grafických listech vytvářených kombinovanou technikou.


Účastníkům kurzu bude vydáno osvědčení.


Přihlášky přijímám do 10. 11. 2014,
Přihlášku ke stažení naleznete pod odkazem zde.