11. srpna 2014

Programy na klíč

V aktualitách  www.hanakovarikova.cz jsou probíhající kurzy, na které se lze přihlásit.

Níže jsou odkazy ke starším programům 2008- 2015, které slouží jako ilustrace k představě o obsahu hodin. 

Odkazy k fotogaleriím z lekcí:
 • 2008- 2013 
 • 2012- 2013
 • 2013- 2014 nebo také 2013- 2014
 • Galerie k nedělím v článku ZDE


 • Medailonky 19. století

  2014/15 Práce s pracovními listy. Odkaz - Medailonky

  Pěkné texty

  2013/14  Skripta. Odkaz - Sázavský domeček


  Poznávání světa všemi smysly

  2012/13
  Jedná se o program zážitkového učení, který bude přizpůsobován dané skupině dětí tak, aby mohl reagovat na potřeby jejích členů z hodiny na hodinu, zároveň však neodbíhal ze své osnovy. Hlavní obsahová linie bude sledovat konkrétní vlastivědné, literární a obrazové motivy vhodné pro žáky prvních tříd, případně předškoláky, a jejich rozbor v širokých souvislostech. Praktická část každé lekce, výtvarný výstup, bude koncipován jako věc pro budoucí opakování a připomínání. V případě, že začnou děti pracovat na cyklu prací, odnesou si výtvarné práce po ukončení cyklu, rodičům jako zpětná vazba poslouží zpráva a fotokoláž, které obdrží společným mailem po každé lekci v den jejího konání. Specifikou obsahové části programu bude práce v grafické dílně, práce s různými technikami jako je např. odlévání a tisk v různých podobách. Nezbytnou součástí lekcí jsou vlastivědné vycházky po okolí v rámci mapování místa a jeho poznávání.


  Lidová slovesnost

  2013/14
  Lidová slovesnost, hry, kratochvíle.
  Pořekadla, pranostiky a přísloví, která souvisí s potřebou sdělit si mezi sebou své zkušenosti s přírodou a mezilidskými vztahy, náboženské mýty, pověsti, vyprávění ze života, pohádky a povídky, lidové pověry. Kramářské a jarmareční písně. Cílem je: Vysvětlit si nevysvětlitelné, pootevřít si nová vrátka k četbě. Prostředky: Knihy (kroniky, básně, pohádky, báje), citace, obrázky, objevy z muzeí, práce v grafické dílně.

  Moře věcí

  2014/15

  Systematická čtyřměsíční práce na Velké knize otisků.


  Středeční dopolední výtvarný ateliér.Odkazová galerie

  Sázavský domeček, domácí škola 2014/15

  2 témata v obrazech níže, více v odkazové galerii


  Portrét dítěte  Portrét dítěte


  nový termín 25. 1. 2015

  (těším se)


  Díl. 5.

  Portrét dítěte

  Poslední program 1. pololetí děti znovu zavede do paláce Kinských, tentokrát do předposlední síně druhého patra. Čeká na ně dokreslovací, střepinová hra.
  Promítání v pracovně představí umění Říma + život dítěte v širším slova smyslu.
  Chybět nebudou zavedené pracovní listy, v rámci pracovní činnosti děti zhotoví kopii mozaiky.


  Z minulých programů: galerie

  9. srpna 2014

  Vykopávky v Řecku


  Vykopávky
  více galerie zde


  Díl. 4.

  Vykopávky- Řecko


  Neděle 14. 12. 2014, 10- 18.00 hodin

  Tentokrát projdeme expozici Řecka v paláci Kinských na Staroměstském náměstí. http://www.ngprague.cz/palac-kinskych 
  Před palácem se sejdeme v 10.00.

  Tématem práce v ateliéru budou vykopávky na Santorini, promítání, vyprávění, kreslení podle fresek. 
  Výtvarným výstupem programu bude výtisk vyšívané, vypichované, lepené matrice na motivy zachovaných fresek (či dva výtisky, podle času a chuti.)

  Děti předám před ZUČ v 18.00.

  Prosím o včasné přihlášení. Vzhledem k současné nemocnosti dětí mně stačí ve zprávě i pouhá částice ano u celoročně přihlášených. Děkuji.

  5. srpna 2014

  Aššurbanipalovy slzy  Aššurbanipalovy slzy proběhne v 9. 11. 2014

  obsazeno  Aktuální doplnění, Hospodářské noviny, 22. 10. 2014 
  (Název tohoto programu vznikl v srpnu.)  Díl. 3.

  Aššurbanipalovy slzy

  Program s dlouhou vlastivědnou vycházkou po místech, která se vizuálně a příběhem dotýkají tématu.
  Praktická část tentokrát obsahuje:
  Výrobu knihovny v krabičce s několika destičkami,
  vytvoření pečetního válečku s jeho otiskem do hliněné destičky,
  grafický list (v případě dostatku času).

  Vše pod taktovkou zanechat v dětech zářivou památku na vousatého muže.

  Přihlášky, prosím, co nejdříve.