24. října 2014

Akreditovaný kurz MŠMTDějiny umění vyprávěné v příbězích

22. 11. 2014, od 8.30, ZUČ Praha 3


Workshop spojeným s akreditovaným kurzem MŠMT pro pedagogy i pracovníky 
volno časových aktivit, studenty VŠ s pedagogickým zaměřením + další zájemce.

Jedná se o velice intenzivní, 
jednodenní 12 hodinový cyklus přednášek a seminářů 

Rozhodla jsem se k tomuto kroku po výzvách některých zájemců, 
přesto si dovolím tvrdit, že půjde o komorní akci. 
Domnívám se, že časové rozpětí kurzu bude, vzhledem k množství materiálů 
a prezentace, překročeno- vzhledem k hodinové dotaci to může znít děsivě.

Vzhledem k osobním zkušenostem při vytváření projektových hodin jsem došla k názoru, 

že kopírovat programy předkládané jinými v jejich přesné podobě nelze. 
Jedná se tvůrčí práci. Proto je kurz nově propojen přednáška, seminář (workshop) pod taktovkou zážitkové pedagogiky.

Zájemci budou seznámeni s postupy, motivy, technikami, výstupy z lekcí.
Většinu výtvarných technik si účastníci programu vyzkoušejí během dne při práci na velkých grafických listech vytvářených kombinovanou technikou.


Účastníkům kurzu bude vydáno osvědčení.


Přihlášky přijímám do 10. 11. 2014,
Přihlášku ke stažení naleznete pod odkazem zde. 

                                                                                                                          

11. srpna 2014

Programy na klíč

V aktualitách  www.hanakovarikova.cz jsou probíhající kurzy, na které se lze přihlásit.

Níže jsou odkazy ke starším programům 2008- 2015, které slouží jako ilustrace k představě o obsahu hodin. 

Odkazy k fotogaleriím z lekcí:
 • 2008- 2013 
 • 2012- 2013
 • 2013- 2014 nebo také 2013- 2014
 • Galerie k nedělím v článku ZDE


 • Medailonky 19. století

  2014/15 Práce s pracovními listy. Odkaz - Medailonky

  Pěkné texty

  2013/14  Skripta. Odkaz - Sázavský domeček


  Poznávání světa všemi smysly

  2012/13
  Jedná se o program zážitkového učení, který bude přizpůsobován dané skupině dětí tak, aby mohl reagovat na potřeby jejích členů z hodiny na hodinu, zároveň však neodbíhal ze své osnovy. Hlavní obsahová linie bude sledovat konkrétní vlastivědné, literární a obrazové motivy vhodné pro žáky prvních tříd, případně předškoláky, a jejich rozbor v širokých souvislostech. Praktická část každé lekce, výtvarný výstup, bude koncipován jako věc pro budoucí opakování a připomínání. V případě, že začnou děti pracovat na cyklu prací, odnesou si výtvarné práce po ukončení cyklu, rodičům jako zpětná vazba poslouží zpráva a fotokoláž, které obdrží společným mailem po každé lekci v den jejího konání. Specifikou obsahové části programu bude práce v grafické dílně, práce s různými technikami jako je např. odlévání a tisk v různých podobách. Nezbytnou součástí lekcí jsou vlastivědné vycházky po okolí v rámci mapování místa a jeho poznávání.


  Lidová slovesnost

  2013/14
  Lidová slovesnost, hry, kratochvíle.
  Pořekadla, pranostiky a přísloví, která souvisí s potřebou sdělit si mezi sebou své zkušenosti s přírodou a mezilidskými vztahy, náboženské mýty, pověsti, vyprávění ze života, pohádky a povídky, lidové pověry. Kramářské a jarmareční písně. Cílem je: Vysvětlit si nevysvětlitelné, pootevřít si nová vrátka k četbě. Prostředky: Knihy (kroniky, básně, pohádky, báje), citace, obrázky, objevy z muzeí, práce v grafické dílně.

  Moře věcí

  2014/15

  Systematická čtyřměsíční práce na Velké knize otisků.


  Středeční dopolední výtvarný ateliér.Odkazová galerie

  Sázavský domeček, domácí škola 2014/15

  2 témata v obrazech níže, více v odkazové galerii


  Portrét dítěte  Portrét dítěte


  nový termín 25. 1. 2015

  (těším se)


  Díl. 5.

  Portrét dítěte

  Poslední program 1. pololetí děti znovu zavede do paláce Kinských, tentokrát do předposlední síně druhého patra. Čeká na ně dokreslovací, střepinová hra.
  Promítání v pracovně představí umění Říma + život dítěte v širším slova smyslu.
  Chybět nebudou zavedené pracovní listy, v rámci pracovní činnosti děti zhotoví kopii mozaiky.


  Z minulých programů: galerie

  9. srpna 2014

  Vykopávky v Řecku


  Vykopávky
  více galerie zde


  Díl. 4.

  Vykopávky- Řecko


  Neděle 14. 12. 2014, 10- 18.00 hodin

  Tentokrát projdeme expozici Řecka v paláci Kinských na Staroměstském náměstí. http://www.ngprague.cz/palac-kinskych 
  Před palácem se sejdeme v 10.00.

  Tématem práce v ateliéru budou vykopávky na Santorini, promítání, vyprávění, kreslení podle fresek. 
  Výtvarným výstupem programu bude výtisk vyšívané, vypichované, lepené matrice na motivy zachovaných fresek (či dva výtisky, podle času a chuti.)

  Děti předám před ZUČ v 18.00.

  Prosím o včasné přihlášení. Vzhledem k současné nemocnosti dětí mně stačí ve zprávě i pouhá částice ano u celoročně přihlášených. Děkuji.

  5. srpna 2014

  Aššurbanipalovy slzy  Aššurbanipalovy slzy proběhne v 9. 11. 2014

  obsazeno  Aktuální doplnění, Hospodářské noviny, 22. 10. 2014 
  (Název tohoto programu vznikl v srpnu.)  Díl. 3.

  Aššurbanipalovy slzy

  Program s dlouhou vlastivědnou vycházkou po místech, která se vizuálně a příběhem dotýkají tématu.
  Praktická část tentokrát obsahuje:
  Výrobu knihovny v krabičce s několika destičkami,
  vytvoření pečetního válečku s jeho otiskem do hliněné destičky,
  grafický list (v případě dostatku času).

  Vše pod taktovkou zanechat v dětech zářivou památku na vousatého muže.

  Přihlášky, prosím, co nejdříve.


  27. července 2014

  Přelet nad Nilem


  Přelet nad Nilem

   neděle 19. 10.
  obsazeno


  z cyklu Dějiny umění vyprávěné v příbězích
  Díl. 2.

  Přelet nad Nilem
  aneb
  východní a západní břeh


  Program bude obsahovat vlastivědnou cestu, promítání pro podrobné seznámení se s oblastí Théb a Údolím králů. (Též podle mé osobní zkušenosti, kdy jsem si musela nad nádherou mnout oči a zároveň je zavírat před jinými věcmi). A nakonec práci na velké mapě oblasti s nalepováním, výšivkou, malováním, kreslením v ateliéru.

  Přesné místo setkání v 10.00 bude zasláno přihlášeným. Přihlášky, vzhledem ke složitější přípravě, přijímám do středy 15. 10..

  více v galerii

  26. července 2014

  16. června 2014

  Dějiny umění vyprávěné v příbězích

  Nedělní celodenní programy v Praze pro děti 11+
  pořádané od roku 2011.

  Dějiny umění jsou nezbytným a neopomenutelným základem základního vzdělání.  Termíny 2018/19:

  16. 9., 14. 10., 4. 11., 2. 12., 13. 1., 
  24. 2., 10. 3., 31. 3., 24. 4., 19. 5., 9. 6.


  témata:
  1. pololetí ZDE
  2. pololetí ZDE


  Maximální počet dětí 10.
  Účast mladších dětí je možná po dohodě, věk není hranice zahrnující pouze číselný údaj.
  Upozorňuji na náročnost programu, kurz je vhodný pro zvídavé děti s dobrou soustředěností.


  10.00 až 18.00 

  1400 Kč                   

  číslo účtu: 2048789193/0800

  cena zahrnuje veškerý pracovní materiál, vstupy do památek, oběd,
  praktická část probíhá v dílně v Praze 3
      
  Přihlášky spolu s platbou  přijímám nejpozději do středy před konáním neděle.

  Platbu je nejlépe poslat právě v úterý, či ve středu, s ohledem na nenadálou příčinu, která neumožní se neděle účastnit.
  Odhlášení účastníka je možné nejpozději ve čtvrtek před konáním neděle, v takovém případě bude vrácena celá platba.V případě odhlášení dítěte v pátek vracím 50% částky, v sobotu, či v neděli platba propadá. Zohledňuje se tak jednak závazné potvrzení programu z mé strany společným e-mailem účastníkům ve čtvrtek s podrobnými instrukcemi, tak skutečnost, že se program uskuteční při minimálním počtu 8 dětí.

  Vzhledem k frekvenci programu přijímám přihlášky vždy jen na nejbližší neděli, kterou pravidelně inzeruji newsletterem a v aktualitách ZDE, přibližně 10 dní předem.

  Zájemci se mohou přihlásit do newsletteru, jímž je avizován blížící se program.
  Lekce lze navštěvovat nárazově, není nutné se přihlásit na všechna témata.


  Příběhy provádějí děti tematickými celky od pravěku po klasicismus; delší dobu se ale zaměřují na vybrané časové období, aby znalosti nebyly povrchní a bez souvislostí.. Nechybí zavedené pracovní listy a názorné promítání. Hodiny čerpají inspiraci z oblasti malířství, sochařství, architektury, archeologie, literatury.
  Součástí celodenního programu je vlastivědná vycházka spojená s návštěvou muzea či galerie (děti navštěvují galerii vícekrát, aby se v prostoru později orientovaly, vidět něco jednou nestačí), navazuje výtvarná práce v dílně. Jde povětšinou o připomínkovou výtvarnou práci různého druhu, o "mapu" bez měřítka.

  Lekce nenesou název výtvarné techniky, ale obsahové náplně hodiny, protože od ní se odvíjí struktura programu. 
  Čím jsou výjimečné a specifické? 
  Dlouhým následujícím souvětím, které vypovídá o mnohém a větami za ním, jež se snaží dokreslit to, co dokreslit nelze. Vědomosti o dějinách umění získané prostředky zážitkové pedagogiky, 
  tzn. předané pedagogickými zkušenosti lektorky, jejím vlastním výběrem témat, které cílí na všechny smysly tak, aby byla pro děti přitažlivá, už i jen z důvodu komornosti, v níž program probíhá, skrze osobité vyprávění využívající moment překvapení, jež neumožňuje žádnou šablonu, kterou lze zopakovat, protože vždy reaguje bezprostředně i jen pohledy dětí, které tak dotvářejí dějovou osnovu svým zájmem, nejsou vědomosti plošné. Jsou osobní, tudíž trvalé a proměňují se dále na základě vlastního zážitku. (- Toto říci jednodušeji, ale proč?) 


  Děti budou pracovat s tiskařským strojem, vyzkouší si různé grafické techniky, práci 
  s camerou lucidou, seznámí se s postupem odlévání z formy, kašírováním, sgrafitem, pozlacováním apod., obvykle ale lekce pracovní postupy volně upravují, kombinují výtvarné techniky a využívají experimentu.

  Výtvarná práce v nejširším slova smyslu je v lekcích nicméně prostředkem, nikoliv hlavním výstupem, tím jsou vědomosti a cílem je pak postupné, systematické vytváření obrazu o dlouhé historii dějin umění. 
  Pro děti jde ze začátku o dobrodružné putování po ne zcela vyšlapaných cestách. 
  Dítě poznává samo sebe, protože je konfrontováno s mnohdy zvláštním způsobem výtvarného vyjadřování, které má své příčiny a seznamuje se s nimi. Postupně tak získává schopnost vyčíst inspirace, spojovat si zdánlivě nespojitelné a na konec, což je vize, a bez ní žádný program nelze vytvářet, při vnímání věcí si pokládat si otázku "Neviděl jsem to už?- Kde?" a pak- "Proč je to tady znovu". Tohle je druhým, nehmatatelným výstupem 
  z lekcí.


  Po každé lekci obdrží rodiče ve společném emailu konkrétní informace o průběhu vyučování včetně probíraných motivů pro bezprostřední zpětnou vazbu.

  HISTORIE


  2017/18 ZDE,

  2016/17 v muzeu ZDE a ZDE,  Motivace:

  Proběhnuvší programy najdete pod žlutými odkazy:

  2013/14 
  Fotogalerie ZDE

  Hrdlička
  Příběh jednoho pomníčkuvlastivědná procházka spojená s příběhem padlého hrdiny z Pražského povstání.
  Erben v zápisníčku Erben
  Ferdinand tyrolský Ferdinand
  Podivuhodná hračka Hračka
  Vykopávky v Lumbeho zahradě Vykopávky v Lumbeho zahradě
  Tajemný rukopis a slunce pod houbami Tajemný rukopis a slunce pod houbami
  Tajemný rukopis a slunce pod houbami Odrazy muzejních skel
  Lennart Torstenson, Albrecht z Valdštejna Lennart Torstenson, Albrecht z Valdštejna
  Chození po tenkém ledu aneb legendy, nebe a jiné bájné světy

  Dějiny umění 2014/15

  Dějiny umění, díl 1., 21. září Keltův sen
  Dějiny umění, díl 2., 19. října Přelet nad Nilem
  Dějiny umění, díl 3., 9. listopadu Aššurbanipalovy slzy
  Dějiny umění, díl 4., 14. prosince Vykopávky v Řecku

  Fotogalerie ZDE


  románský sloh 15. 2.
  Jak je to s těmi hlavičkami?
  Románský Pražský hrad. Návštěva baziliky Sv. Jiří, legendy. Grafický list na motivy hrusického románského portálu.


  gotika 15. 3.

  Putování po madonách, aneb po kom má ten Ježíšek očičko.
  Návštěva kláštera Sv. Anežky.  Vytvoření malé knížky o zobrazování Panny Marie.


  renesance 3. 5.
  Vlastní cestopis.
  Václav Šašek z Bířkova- Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a na Blatné z Čech až na konec světa. Seznámení se s dílem na základě přímých citací. Návštěva Městského muzea- renesanční síň.  baroko 24. 5.
  Zázraky světa. 
  Chrám PM Vítězné, Valdštejnská zahrada, PM Svatohorská- Knihy zázraků  klasicismus 8. 6.
  Okouzlení ruinami.
  Program nás zavede na Petřín, k letohrádku Kinských, kde budou vznikat klasicistní scenérie v bločku, dále v ateliéru podrobně projdeme obrázky ze života Johanna Joachima Winckelmanna. Promítání. Děti si odnesou domů sešit s kresbami, kolážemi a poznámkami k danému tématu.


  2015/16

  Fotogalerie ZDE

  28. května 2014

  výtvarný workshop pro děti


  spojený s hledáním na Nákladovém nádraží Žižkov. 
  Velké dobrodružství.
  Grafická dílna.

  Pro děti od 10 do 14 let s kladným přístupem k výtvarné práci .
  Program z cyklu Víkendy v Praze.

  Nová akreditace


  Od 10. 5. 2017 nabízím 2 akreditované kurzy MŠMT.


  1. DĚJINY UMĚNÍ VYPRÁVĚNÉ V PŘÍBĚZÍCH

  Pro pedagogy 1. i 2. stupně s aprobací výtvarná výchova, vedoucí zájmových skupin a výchovné pracovníky. Předpokládám také účast rodičů žáků domácí školy, studentů VŠ. 
  Obecně je kurz určen pro zájemce, kteří chtějí zařazovat lekce z dějin umění do své výuky a pokládají to 
  za smysluplné.

  Kurz je koncipován jako model celoroční osnovy pro ZŠ. 

  2450 Kč, 10 hodin přednášek
  číslo účtu: 2048789193/0800

  aktuálně 2. 2. 2018:

  Kurz představuje v prezentaci výstupy z pedagogické praxe autorky. 

  Celodenní program spojený s motivačním workshopem.
  9.00- 17.00 (16.30 bez přestávky)
  U účastníků se předpokládá základní orientace v dějinách umění a chuť pozměnit hodiny výtvarné výchovy.

  Přijímám přihlášky (hanakovarikova@gmail.com), kurz se uskuteční pouze při minimální počtu 8 zájemců.

  2. GRAFIKA A DENÍK

  7000 Kč, 20 hodin workshop+ přednášky


  Aktuální odkaz akreditovaných kurzů je na stránkách MŠMT pod odkazem ZDE.

  Průběžně přijímám přihlášky na oba kurzy, lze je vypsat na vyžádání.