14. srpna 2013

Vykopávky v lumbeho zahradě

Vykopávky v Lumbeho zahradě- 14. 9. 2013
Vykopávky v Lumbeho zahradě- po druhé, 13. 10. 2013

Program seznámí děti s nejstarším pohřebištěm na Hradě

Neděle snoubí, jako vždy, cestu na probírané místo a výtvarnou práci v ateliéru.
Konkrétně jde o podrobné seznámení s místem přes několik vybraných hrobů, které názorně ukazují pohřební předkřesťanské zvyklosti, ale zejména obsahují skvostné dobové šperky jak českého tak moravského původu. Děti se je naučí pojmenovat a identifikovat.
Vlastní výtvarná práce spočívá ve svázání archeologického bloku vykopávek z let 1971- 1976, z nichž pocházejí vybrané hroby. Informativně a textem odkazuji na vykopávky dřívější i pozdější, ty budou zaznamenány mimo vybrané roky.
Koncepce programu bude vedena v očekávání Katalogu pohřebiště a nálezů, který má být letos odevzdán do tisku. Mám velikou radost, že jsem se prolouskala dostupnými archeologickými zprávami před jejím vydáním, aby si děti, až jim rodiče knihu zakoupí, mohly samy doplnit chybějící, či dokreslit šperky ( Některé zařazuji typově, ne konkrétně, jelikož je nyní není možné dohledat z důvodu výše uvedeného). Některé nálezy mohou děti vidět na výstavě Příběh PH ještě před vydáním knihy ( Jít na tuto obsáhlou výstavu s konkrétním cílem je lepší než tápat, a prosila bych, aby se uskutečnila po programu).

Počet účastníků je omezen 8, lze se již přihlašovat.

O nedělích více na:
www.hanakovarikova.cz 


13. srpna 2013

Dita se prošívá do snů

Co jiné oči zavírají a nepouštějí na světlo, co jiná pusa v úleku nevypoví, protože se bojí uhranutí, co se jiné ruce v ostychu zdráhají chytit, to je jí vlastní. Je Dita princezna Ateh?


Fiktivní rozhovor s kouzelnicí:
Jste, kouzelnice, princezna Ateh?

Ku.

Věděla jsem to.

Druhý fiktivní rozhovor s kouzelnicí:

Jste, kouzelnice, Hefaistovou dcerou narozenou ve zlaté Afroditině síti?

Ku.

Děkuju. Tušila jsem to.

Nestává se často, aby Věci, na první pohled viděné, nutily naše oči šmejdit a setrvávat dlouho ve všech koutcích a záhybech na tom, co právě vidí a zdráhají se uvěřit. Tuhle moc má to, co je zakázané, tabu, něco za plotem, stíny za zamlženým okýnkem a také Ditiny panenky.
Očarovaly mě. Připomněly mi jednu z porcelánu, jež po předání spadla a bylo po ní. Panenky, jejich jedinečnost, chvějivá krása, nezopakovatelnost se s největší pravděpodobností rodí v neuchopitelné chvíli, kdy jiné padají. Panenky mezičasu. V tom je jejich neuvěřitelná podmanivost. Jsou to figurky Skálovského, Švankmajerovského typu, kouzelnicí stokrát prošité, otočené, potetované skvosty. Panenky v podobách Nepanenek.
Nepapenky.
Jak se bude lišit hra s panenkou sériového typu s vymodelovanými typy obličejových šklebů vedle Ditiny panenky se třetím okem haterie? Třeba vůbec. Na první pohled.
Na omak je kouzelničina měkká, tulí se do sebe. Napadá mě, že by se dítě třeba inspirovalo, snad by taky něco takového svedlo, za pokus to stojí. Pokud se to nepovede, což je nanejvýš pravděpodobné a zjistí, že ani druhou stejnou nelze koupit, prohloubí se vztah. Nepanenky mohou prožít podobné osudy jako Hadrová Ančka. Výpravy za dobrodružstvím představ.
Mít panenku- běžné sériové miminko je pocit neustálého tetelení se po jeho očistě, po výměně pleny, jak se to při pohledu na hry s panenkami nového typu děje. Obchod nabízí dětem nové a nové doplňky, které jsou pro nemluvňátko nezbytné. Jde o pěstování vnějšího obrazu a vztahu. Má-li potom dítě mávnutím proutku naháčka bez propriet, je ztraceno. (Předchází-li toto výchově v rodičovství, -A jaj!)
Mít panenku nepanenku znamená dívat se, prohlížet se vzájemně a dlouho, cítit se trochu nesvůj. Nepanenka nežádá nic nového, svou divností otevírá dveře intimity.
(Má-li všité cukrové srdíčko- Neví se.)
Jde o proces chočení lišáka. Ne o vztah budovaný na třetím elementu, který je vždy vrtkavý a má lví podíl na krachu, naskytne-li se něco lepšího.
Zkuste se schválně na nepanenky zblízka podívat ve www.parazit.cz. Jsou vzácné. Půjdete-li, nebudete vlastně vědět, jaká tam právě přebývá a to je další plus. Jeden nikdy neví, koho potká.
Jak se hry s touto panenkou zmocní vaše děťátko, může být zajímavé. Pěkný odkaz na video od malých holčiček je též na facebooku Parazitu. Je perfektní, je to čirá radost.

Nebo se nabízí http://www.dr-laborator.blogspot.cz