29. dubna 2013

Hrdličkovo muzeum člověka


Nedělní program do jednoho z nejkrásnějších malých muzeí, které zůstává opomíjeno. Možná protože neleží jako na dlani turistických cest a navíc v zastrčné, skoro zarostlé části Prahy, kam člověka přiblíží jen nemocniční autobus, nebo kam lze ve všední dny projít zadní brankou botanické zahrady, což každý neví... 

Dovolím si předeslat, že se jedná o antropologické muzeum, tudíž obsahuje exponáty z této oblasti lidského poznání. Při způsobu vedení mých programů nemám v úmyslu jakýmkoliv způsobem mlžit či zakrývat dětem oči, nebylo by to ku prospěchu věci. Důvod je prostý- nic, co by děti nemohly vidět, zde nenacházím.

V ateliéru se děti věnovaly práci na grafickém listu na základě kreseb pořízených v muzeu, průběžnému zápisu do bločku a tričku, které svléklo člověka z kůže.
(Je nanejvýše pravděpodobné, že při opakování programu budou dělat děti něco zcela jiného.)


Program určený dětem neroztěkaným, bystrým a přirozeně zvědavým.

Věková hranice je 8 let a max. počet účastníků je 8.

Bližší informace Stránky.


15. dubna 2013

Erben v zápisníčku

neděle pro děti od 8 let

Obrázky Erbenových básní, pohádek a písní ve vlastnoručně vyrobeném sešitku. 


Pro výtvarně literární neděli platí vše, co najdete na odkazu Víkendy.
V pozdních odpoledních hodinách budou účastníci malými znalci života a díla KJE a s dovolením se rozloučíme u hrobu našeho zájmu, za tichého souhlasu pana Kostlivého.
Připomínkou zůstane dětem bloček s texty a vlastními grafikami.
Den je vhodný pro děti, které si užívají vyprávění a rády něco kutí.


Ferdinand tyrolský


Ferdinand Tyrolský, Filipina Welserová, letohrádek Hvězda, zámek Ambras, Březnice. Plesy, hodokvasy, turnaje, sbírky a jiné.


První letošní program pro děti ze stávajícího cyklu Panovníci na českém trůnu, bude obohacen šlechtici, kteří sice na trůn neusedli, nicméně po sobě zanechali nesmazatelnou památku a zapsali se do našeho kulturního dědictví.

Program se koná 7. 4. 2013 od 10 do 18 hodin a je vhodný pro děti zvídavé a zručné (hranice 8 let je individuální, schopnost psát je v tomto ohledu směrodatná, po domluvě lze připravit text k vystříhání). Báječné by bylo, aby se děti studiem k danému tématu nepřipravovaly. Místo setkání: Muzeum Hl. města Prahy. Práce v ateliéru bude zahrnovat mimo jiné výrobu nástěnných hodin s ciferníkem a trochu tajemství navíc, které si dovolím neprozradit. Jinak obecně platí vše, co uvádím http://www.hanakovarikova.cz/vikendy_praha.html .